“พาณิชย์” เคาะประกันรายได้ข้าวโพด งวดที่ 2 ปีที่ 2

18 ธ.ค. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“พาณิชย์” เคาะประกันรายได้ข้าวโพด งวดที่ 2 ปีที่ 2

“พาณิชย์” เคาะประกันรายได้ข้าวโพด งวดที่ 2 ปีที่ 2 ในอัตรากิโลกรัมละ 0.32 บาท คาดว่ามีเกษตรกรได้ประโยชน์รอบนี้ 88,449 ครัวเรือน รับเงินสูงสุด 6,844.8 บาท

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2563 /64 หรือประกันรายได้ข้าวโพดปี 2 งวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยส่วนต่างรอบวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้

สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% เกษตรกรได้ส่วนต่างชดเชยกิโลกรัมละ 0.32 บาท ซึ่งเกษตรกรจะได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 6,844 บาท โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 88,449 ครัวเรือน 122,352 แปลง 1,398,591 ไร่

 

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

"ชาวสวนยาง" เตรียมเช็คเงินในบัญชี 11 ธ.ค. นี้ รัฐฯ จ่ายแน่นอน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ครม. เห็นชอบ โครงการประกันรายได้ยางพารา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เกษตรกรที่ถือบัตรสีเขียวและสีชมพู จะมีสิทธิ์ได้

อ่านบทความนี้

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้เฮ กับโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64

ประโยชน์ของโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 - เป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคามันสำปะหลังที่เหมาะสมกับราคาตลาด - เป็นการใช้กลไกลตลาดในการสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวและมีความยั่งย

อ่านบทความนี้

เกษตรฯ ห่วงชาวสวนมะพร้าวรับมือ "ไรสี่ขา" ซุ่มระบาดช่วงแล้ง

ไรสี่ขามะพร้าว เป็นศัตรูพืชที่มีขนาดเล็กมาก รูปร่างลักษณะคล้ายหนอนสีขาวใส ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องมองผ่านกล้องที่มีกำลังขยายสูงเท่านั้น ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเป็นศัตรูพืช เพศเมียสามารถวา

อ่านบทความนี้