ข้าวหอมมะลิ 105 ไทยชนะเวียดนาม ได้แชมป์ข้าวที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2563

07 ธ.ค. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้าวหอมมะลิ 105 ไทยชนะเวียดนาม ได้แชมป์ข้าวที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2563

       นนทบุรี 4 ธ.ค.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงข่าวร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและกรมการค้าต่างประเทศ ถึงการประกวดข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในงานประชุมข้าวโลก หรือ World Rice Conference จัดโดย The Rice Trader ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1-3 ธ.ค.2563 ซึ่งปีนี้จัดงานแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ปรากฏว่าข้าวหอมมะลิไทย 105 สามารถชนะเลิศการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก หรือ World’s Best Rice Award 2020 ถือว่าไทยกลับมาทวงแชมป์ได้อีกครั้ง และเป็นแชมป์ครั้งที่ 6 จากที่จัดมาทั้งหมด 12 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2552 โดยเวียดนามได้อันดับ 2 และกัมพูชาได้อันดับ 3
      “รางวัลดังกล่าวเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและพี่น้องเกษตรกร เพราะนอก จากจะทวงแชมป์ข้าวที่ดีที่สุดในโลกได้แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามและทุ่มเทของเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ไทยเป็นผู้นำการผลิตและการส่งออกข้าวคุณภาพของโลก ตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2563-67 ที่ได้กำหนดไว้ และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกร และการส่งออกในอนาคต” นายจุรินทร์กล่าว
       นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกปีนี้มี 5 ประเทศที่ส่งตัวอย่างข้าวเข้าประกวด ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา จีน และสหรัฐฯ มีตัวอย่างข้าว 20 ตัวอย่าง ซึ่งไทยส่งไปเพียง 1 ตัวอย่าง คือ ข้าวหอมมะลิ 105 ที่ปลูกในพื้นที่ภาคอีสาน โดยมีข้าวที่เข้ารอบสุดท้ายจาก 3 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม และกัมพูชา พอรอบไฟนอลเหลือไทยกับเวียดนาม และสุดท้ายไทยเป็นผู้ชนะ แสดงให้เห็นว่าข้าวไทยไม่เป็นรองใครในโลก เพราะแข่งมาทั้งหมด 12 ครั้ง ชนะเลิศถึง 6 ครั้ง
       ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เกณฑ์การตัดสินจะมีคณะกรรมการและเชฟที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมาร่วมกันตัดสิน โดยอย่างแรกจะดูรูปลักษณ์ของข้าวมีความสวยงาม มีความสะอาดมากน้อยเพียงใด จากนั้นจะดูข้าวหลังจากหุงแล้ว โดยให้เชฟทดลองชิม แต่ไม่ระบุว่าเป็นข้าวจากประเทศใด แล้วมาให้คะแนนรวมกัน ซึ่งข้าวไทยชนะทั้งเกณฑ์ก่อนหุงและหุงแล้ว เนื่องจากปีนี้ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งเข้าประกวดมีคุณภาพดี จากสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวย ก่อนเก็บมีอากาศหนาว ทำให้ข้าวแห้ง เมล็ดใส และหอมมากกว่าปกติ
        ทั้งนี้ ผลการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกช่วง 12 ปีที่ผ่านมา เริ่มปี 2552 ซึ่งเป็นครั้งแรก ไทยเป็นแชมป์ ปี 2553 ไทย ปี 2554 พม่า ปี 2555 กัมพูชา ปี 2556 กัมพูชาร่วมกับสหรัฐฯ ปี 2557 ไทยร่วมกับกัมพูชา ปี 2558 สหรัฐฯ ปี 2559 ไทย ปี 2560 ไทย ปี 2561 กัมพูชา ปี 2562 เวียดนาม

 

 

ที่มา : kaset1009

บทความที่เกี่ยวข้อง

"ชาวสวนยาง" เตรียมเช็คเงินในบัญชี 11 ธ.ค. นี้ รัฐฯ จ่ายแน่นอน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ครม. เห็นชอบ โครงการประกันรายได้ยางพารา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เกษตรกรที่ถือบัตรสีเขียวและสีชมพู จะมีสิทธิ์ได้

อ่านบทความนี้

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้เฮ กับโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64

ประโยชน์ของโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 - เป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคามันสำปะหลังที่เหมาะสมกับราคาตลาด - เป็นการใช้กลไกลตลาดในการสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวและมีความยั่งย

อ่านบทความนี้

“พาณิชย์” เคาะประกันรายได้ข้าวโพด งวดที่ 2 ปีที่ 2

“พาณิชย์” เคาะประกันรายได้ข้าวโพด งวดที่ 2 ปีที่ 2 ในอัตรากิโลกรัมละ 0.32 บาท คาดว่ามีเกษตรกรได้ประโยชน์รอบนี้ 88,449 ครัวเรือน รับเงินสูงสุด 6,844.8 บาทประกาศกระทรวงพาณิชย์ราคาเกณฑ์กลางอ้

อ่านบทความนี้