กรมการข้าว วางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ ย้ำต้องมีคุณภาพ หนุนเกษตรกรได้รับความเป็นธรรม

23 พ.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมการข้าว วางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ ย้ำต้องมีคุณภาพ หนุนเกษตรกรได้รับความเป็นธรรม

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว เปิดเผยถึงการพิจารณาทบทวนถึงแนวทางการซื้อคืนเมล็ดพันธุ์จากแปลงขยายพันธุ์ ปี 2564 ว่า กรมการข้าวได้เชิญศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในส่วนภูมิภาคทั้ง 28 ศูนย์ มาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนถึงแนวทางการซื้อคืนเมล็ดพันธุ์จากแปลงขยายพันธุ์ปี 2564 (ฤดูฝน 2563) ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกและราคาเมล็ดพันธุ์ โดยกำชับให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 28 ศูนย์ ดูแลควบคุมกระบวนการการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่สุด ไปจนถึงการกำหนดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ต้องคำนึงถึงการลดภาระต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเป็นหลัก มีการจัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกรควรวางแผนให้ดี เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอาเปรียบในเรื่องราคารับซื้อ

ปัจจุบันเกษตรกรมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อนำมาเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น กองเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว จึงต้องมุ่งเน้นในการกำกับดูแลในเรื่องของการกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้เกษตรกรได้ใช้อย่างทั่วถึง โดยมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 28 ศูนย์คอยให้การสนับสนุนภารกิจในเบื้องต้นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวจะรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ในปี 2564 (ฤดูฝน 2563) รวม 8 ชนิด ได้แก่ ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ข้าวปทุมธานี  ข้าว กข43  ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง และข้าวหอมมะลิ

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

"ชาวสวนยาง" เตรียมเช็คเงินในบัญชี 11 ธ.ค. นี้ รัฐฯ จ่ายแน่นอน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ครม. เห็นชอบ โครงการประกันรายได้ยางพารา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เกษตรกรที่ถือบัตรสีเขียวและสีชมพู จะมีสิทธิ์ได้

อ่านบทความนี้

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้เฮ กับโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64

ประโยชน์ของโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 - เป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคามันสำปะหลังที่เหมาะสมกับราคาตลาด - เป็นการใช้กลไกลตลาดในการสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวและมีความยั่งย

อ่านบทความนี้

“พาณิชย์” เคาะประกันรายได้ข้าวโพด งวดที่ 2 ปีที่ 2

“พาณิชย์” เคาะประกันรายได้ข้าวโพด งวดที่ 2 ปีที่ 2 ในอัตรากิโลกรัมละ 0.32 บาท คาดว่ามีเกษตรกรได้ประโยชน์รอบนี้ 88,449 ครัวเรือน รับเงินสูงสุด 6,844.8 บาทประกาศกระทรวงพาณิชย์ราคาเกณฑ์กลางอ้

อ่านบทความนี้