ปีนี้ปีทองของหอมแดงศรีสะเกษ แหล่งผลิตอันดับ 1 ภาคอีสาน แนะเกษตรกรรักษาคุณภาพ เฝ้าระวังโรคหอมจากสภาพอากาศแปรปรวน

09 พ.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปีนี้ปีทองของหอมแดงศรีสะเกษ แหล่งผลิตอันดับ 1 ภาคอีสาน แนะเกษตรกรรักษาคุณภาพ เฝ้าระวังโรคหอมจากสภาพอากาศแปรปรวน

 

นายนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี (สศท.11) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์หอมแดง ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีเพาะปลูก 2563/64 มีเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนื่องจากปีที่แล้วราคาดี แต่ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 2,987 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่แล้วผลผลิตอยู่ที่ 3,472 กิโลกรัม/ไร่ (ลดลง ร้อยละ 14) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุนังกาและพายุโมลาเบ ส่งผลให้ฝนตกชุก น้ำท่วมขังในพื้นที่ หอมแดงจึงชะงักการเจริญเติบโตต้นแคระแกรน หัวเล็ก ผลผลิตบางส่วนเสียหาย

ส่วนสถานการณ์ราคาหอมแดงที่เกษตรกรขายได้ สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาในทุกประเภท เนื่องจากผลผลิตในพื้นที่มีน้อย ตลาดต้องการมาก ประกอบกับหอมแดงจากภาคเหนือผลผลิตยังมีน้อย จึงนับว่าเป็นปีทองของเกษตรกร โดยราคา ณ 4 พฤศจิกายน 2563 หอมแดงสดแก่ (คละ) เฉลี่ย 30 บาท/กิโลกรัม สูงขึ้นจากปีที่แล้วที่มีราคาอยู่ที่ 18 บาท/กิโลกรัม หอมปึ่ง ซึ่งเป็นหอมแดงที่เก็บเกี่ยวและแขวนตากในโรงเก็บเป็นเวลาประมาณ 12 วัน เฉลี่ย 55 บาท/กิโลกรัม สูงขึ้นจากปีที่แล้วที่มีราคาอยู่ที่ 35 บาท/กิโลกรัม และหอมมัดจุกใหญ่ เฉลี่ย 80 บาท/กิโลกรัม สูงขึ้นจากปีที่แล้วที่มีราคาอยู่ที่ 55 บาท/กิโลกรัม

ทั้งนี้ แนะนำให้เกษตรกรควรเฝ้าระวังในเรื่องของสภาพอากาศ โดยเฉพาะปีนี้ พายุฝนค่อนข้างแปรปรวน เกษตรกรควรจัดทำร่องปลูกเพื่อระบายน้ำได้สะดวก ลดเกิดการเน่าเสียของหอมแดงและควรเฝ้าระวังหนอนกระทู้ ที่เคยระบาดในปี 2562 และโรคหอมเลื้อย ที่สามารถพบได้ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นและในสภาพอากาศร้อนจัด ความชื้นในอากาศน้อย

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

เกษตรฯ หนุนผลิตกล้วยหินปลอดโรค แก้ปัญหาการระบาดโรคเหี่ยวในกล้วย

ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงปัญหาการระบาดของโรคเหี่ยวในกล้วย ที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร โดยเฉพาะกล้วยหิน ซึ่งเป็นผลไม้สำคัญของทางจังหวัดยะ

อ่านบทความนี้

ก.เกษตรฯ สร้างนวัตกรรมแอปพลิเคชัน "รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย"

กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมวิชาการเกษตร ผสานองค์ความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน สร้างสุดยอดแอปพลิเคชัน "รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย" โชว์แอปฯ เดียวในประเทศไทยให้คำแนะนำสูตรปุ๋ยและอัตราการใช้ที่เหมาะสมกับพืชและดิน

อ่านบทความนี้

ราคาสินค้าเกษตร (พฤศจิกายน 63) ข้าว-ข้าวโพดฯปรับลด/ยาง มัน ปาล์ม หมู กุ้ง น้ำตาลฯ ขยับขึ้น

  ธ.ก.ส. - นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนพฤศจิกา

อ่านบทความนี้