ครม.อนุมัติกว่า 1 หมื่นล้าน ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ปีผลิต 63/64

04 พ.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ครม.อนุมัติกว่า 1 หมื่นล้าน ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ปีผลิต 63/64

       ภูเก็ต - นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.วันนี้ (3 พ.ย.) เห็นชอบจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ช่วยเหลือชาวสวนยางพารา ปีผลิต 63/64 ภายใต้กรอบวงเงิน 10,042 ล้านบาท ดูแลเกษตร 2.9 ล้านครัวเรือนสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยาง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,834,087 ราย พื้นที่สวนยางกรีดได้ 18,286,186.03 ไร่ กำหนดระยะเวลาประกันรายได้ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563–มีนาคม 2564 ราคายางที่ประกันรายได้ กำหนดให้ยางแผ่นดิบคุณภาพดี อยู่ที่ 60.00 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บาท/กิโลกรัม ส่วนปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ ผลผลิตยางแห้ง 20 กก./ไร่/เดือน ยางก้อนถ้วย 40 กก./ไร่/เดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยแบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน 60% และคนกรีด 40% งบประมาณรวม 10,042,820,489.28 บาท

       นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท.กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการว่า จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบรายละเอียดของโครงการ จากนั้นส่งรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางที่มีคุณสมบัติครบถ้วนผ่านการตรวจสอบรับรองสิทธิ และได้รับเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 1 ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต่อมา กยท.จังหวัด/สาขา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

      ทั้งนี้ มีคณะทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระดับตำบล ตรวจสอบและรับรองสิทธิให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยาง มีคณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิง เพื่อคำนวณราคาชดเชยให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ส่วนการจ่ายเงินจ่ายผ่านบัญชี ธ.ก.ส.

      “การโอนเงินเข้าบัญชีแต่ละรอบเดือนจะเริ่มจ่ายเดือนถัดไป คือ เดือนตุลาคม 2563 จะเริ่มจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2563 จนถึงรอบเดือนมีนาคม 2564 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ช่วยให้ชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้น และบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด-19”นายณกรณ์ กล่าว

 

ที่มา : kaset1009

บทความที่เกี่ยวข้อง

เกษตรฯ หนุนผลิตกล้วยหินปลอดโรค แก้ปัญหาการระบาดโรคเหี่ยวในกล้วย

ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงปัญหาการระบาดของโรคเหี่ยวในกล้วย ที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร โดยเฉพาะกล้วยหิน ซึ่งเป็นผลไม้สำคัญของทางจังหวัดยะ

อ่านบทความนี้

ก.เกษตรฯ สร้างนวัตกรรมแอปพลิเคชัน "รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย"

กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมวิชาการเกษตร ผสานองค์ความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน สร้างสุดยอดแอปพลิเคชัน "รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย" โชว์แอปฯ เดียวในประเทศไทยให้คำแนะนำสูตรปุ๋ยและอัตราการใช้ที่เหมาะสมกับพืชและดิน

อ่านบทความนี้

ราคาสินค้าเกษตร (พฤศจิกายน 63) ข้าว-ข้าวโพดฯปรับลด/ยาง มัน ปาล์ม หมู กุ้ง น้ำตาลฯ ขยับขึ้น

  ธ.ก.ส. - นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนพฤศจิกา

อ่านบทความนี้