สับปะรด พันธุ์นางแล ปลูกได้ไม่แคร์สภาพดิน

05 ส.ค. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สับปะรด พันธุ์นางแล ปลูกได้ไม่แคร์สภาพดิน

สับปะรดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ปลูกได้ในดินแทบทุกแห่งในประเทศไทย เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เมื่อเจริญเป็นผลแล้วจะเจริญต่อไปโดยตาที่ลำต้น จะเติบโตเป็นต้นใหม่ได้อีก และ สับปะรดสามารถดัดแปลงเป็นไม้ประดับได้อีกด้วย สับปะรด พันธุ์นางแล ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย ปลูกกันมากในพื้นที่ตำบลนางแล ตำบลท่าสุด และตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามสันเขาดอยนางแลที่ขนานไปกับถนนสายเชียงราย-แม่จัน

สับปะรดที่ใช้บริโภคจัดเป็นไม้ดิน แต่ยังมีลักษณะบางประการของไม้อากาศเอาไว้ คือสามารถเก็บน้ำได้ตามซอกใบได้เล็กน้อย มีเซลล์พิเศษสำหรับเก็บน้ำเอาไว้ในใบ ทำให้ทนทานต่อความแห้งแล้ง พันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์อินทรชิต พันธุ์ขาว พันธุ์ภูเก็ตหรือสวี และพันธุ์นางแลหรือน้ำผึ้ง คุณบุญตัน กันทา เกษตรกรผู้สั่งสมประสบการณ์ด้านการปลูกสับปะรดมากว่า 30 ปี ที่ป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย เล่าให้ฟังว่า ตนเองมีพื้นที่การเกษตรอยู่ทั้งหมด 18 ไร่ ได้แบ่งทำไร่สับปะรดออกเป็น 2 พันธุ์ คือ สับปะรดพันธุ์นางแล จำนวน 14 ไร่ และสับปะรดพันธุ์ภูแลจำนวน 4 ไร่ ซึ่งได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของท้องตลาดทุกๆปี ลักษณะของพันธุ์นางแล ผลทรงกลม ตานูน เปลือกบาง รสหวาน ผลแก่มีเนื้อในสีเหลืองเข้ม เยื่อใยน้อยเหมาะสำหรับบริโภคสด และพันธุ์ภูแล มีลักษณะให้ผลเล็กเท่ากำปั้น แต่เนื้อในกรอบและหวาน ไม่ฉ่ำน้ำ พื้นที่ปลูก 13 ไร่ โดยเมื่อเริ่มปลูกจะทยอยปลูกแต่ละแปลงไม่ให้พร้อมกัน เพื่อให้ผลผลิตออกตลอดทั้งปี

ผลผลิตนางแลที่ผ่านมามีช่วงเวลาอันจำกัด ชาว ต.นางแลจึงปรับกลยุทธ์เพื่อให้มีสับปะรดรสชาติอร่อยวางจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี ด้วยการนำสับปะรดพันธุ์ที่คัดสรรมาอย่างดีคือ พันธุ์ภูเก็ต จากจ.ภูเก็ต ไปทดลองปลูกที่ดอยนางแล ปรากฏว่าต้นสับปะรดกลับให้ผลเล็กเท่ากำปั้น แต่เนื้อในกรอบและหวาน ไม่ฉ่ำน้ำ สามารถปอกเป็นลูกเล็กๆ เสิร์ฟในจานผลไม้ กินทีละลูกได้สะดวก กลายเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในอีกรสนิยมหนึ่ง เรียกขานผสมคำระหว่างพันธุ์นางแลกับภูเก็ตว่า พันธุ์ภูแล

การปลูกสัปะรด

  • เริ่มจากการเตรียมดิน โดยการไถพรวนดินให้ลึกประมาณ 40-50 เซนติเมตร เป็นการเปิดหน้าดินเพื่อระบายน้ำและอากาศ หลังจากนั้นปรับระดับหน้าดินให้เท่ากันเพราะถ้าหน้าดินไม่เท่ากันจะเกิดน้ำ ขังได้ ภายหลังจากไถหน้าดินเรียบร้อยแล้ว ทิ้งไว้ประมาณ 10-30 วัน แล้วจึงนำเอาหน่อสับปะรดที่เตรียมไว้มาปลูก ซึ่งการปลูกสับปะรดต่อไร่ใช้หน่อ ประมาณ 3,000-3,500 ต้น
  • หลังจากปลูกเรียบร้อยแล้วสับปะรดจะให้ผลผลิตเมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 โดยแต่ละต้นให้ผลผลิตเพียง 1 ลูก ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นแรกแล้วจะทำการบำรุงดูแลต้นเพื่อให้ลำต้น แตกหน่อออกผลผลิตในรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ซึ่งอายุของสับปะรดที่ปลูกแต่ละครั้งมีอายุประมาณ 4-5 ปี
  • หลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ครบอายุแล้ว จะรื้อสับปะรดในแปลงออกแล้วไถพรวนดินตากไว้ประมาณ 10-30 วัน เพื่อให้เชื้อโรคที่อยู่ในแปลงที่ปลูกสับปะรดมาก่อนนั้นตาย จึงจะทำการปลูกสับปะรดต้นใหม่

เทคนิคที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งหักส่วนยอดของผลสับปะรดทิ้งบ้าง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รากของสับปะรดไปงอกในผลสับปะรดใชช่วงที่ผลแก่จัด เพราะถ้ารากเข้าไปแล้วจะทำให้ผลของสับปะรดแข็ง มีรสชาติจืดไม่หวาน อีกทั้งยังช่วยให้ผลมีความสวยงามและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สับปะรดนางแลจะให้ผลผลิตค่อนข้างดีกว่าภูแลประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ โดยสับปะรดพันธุ์ภุแลจะให้ผลผลิตประมาณ 800 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตที่ได้แต่ละครั้งจะมีพ่อค้ามารับซื้อที่แปลงและนำไปส่งให้กับผู้จำหน่ายตามสองข้างทาง เชียงราย-แม่จัน และผมจะเปิดแผงขายสับปะรดตรงส่วนหน้าบ้านติดกับถนน เพื่อผู้คนไปมาจะได้สังเกตเห็นได้ง่าย ส่วนของราคาโดยประมาณของสับปะรดพันธุ์นางแล กิโลกรัมละ 5-15 บาท เฉพาะเกรดเอหรือที่เรียกว่าน้ำหนึ่งได้ราคากิโลกรัมละ 15 บาท และราคาของสับปะรดพันธุ์ภูแล กิโลกรัม 8-20 บาท น้ำหนึ่งได้ราคากิโลกรัมละ 20 บาท

ที่มา: เกษตรกรก้าวหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

หนุ่มฉะเชิงเทรา เลี้ยงปลานิลเสริมรายได้ เน้นลดต้นทุน ช่วยสร้างผลกำไรงาม

ปลานิล เป็นปลาน้ำจืด ที่มีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยในพื้นที่เลี้ยงต้องมีปริมาณน้ำที่เพียงพอ ก็สามารถเลี้ยงได้อย่างไม่มีปัญหา นอกจากน้ำที่สำคัญแล้ว การเลือกหาซื้อลูกพันธุ์ต้องคำนึงด้วยเช

อ่านบทความนี้

แบ่งพื้นที่ 50 ตารางวา ปลูกผักเคล ปลูกครั้งเดียวเก็บขายได้ทั้งปี ที่เมืองรถม้า

สวนเปนูเอลอันร่มรื่นและกว้างใหญ่ในพื้นที่หลายไร่ รายล้อมไปด้วยแปลงผักอินทรีย์ของ คุณขวัญหล้า เนื่องจำนงค์ เจ้าของสวนผักปลอดสารพิษ ได้แบ่งพื้นที่เพียงน้อยนิดมาปลูกผักเคล สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ผักเ

อ่านบทความนี้

บังคับ มะนาวแป้นดกพิเศษกำแพงเพชร ให้ออกลูกหน้าแล้ง สร้างรายได้หลายหมื่นต่อเดือน

มะนาวปลูกกันทั่วไป มารู้จักกับมะนาวทำเงินในหน้าแล้ง ที่ได้ราคาสูง และเทคนิคทำให้ลูกใหญ่ได้ราคาดี มะนาวใครๆ ก็ปลูกได้ ปัจจุบันนี้มีเกษตรกรปลูกมะนาวมากมาย มีหลากหลายพันธุ์ แต่พันธุ์ที่นิยมในเมืองไทย ก็ค

อ่านบทความนี้