ทำไมต้องทำเกษตรอินทรีย์

24 มิ.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทำไมต้องทำเกษตรอินทรีย์

การทำเกษตรสมัยใหม่ มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเป็นส่วนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ ตินเสื่อมสภาพและขาดความอุดมสมบูรณ์เกิตการตกค้างในดินและชะล้างลงแหล่งน้ำ มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร

เกษตรอินทรีย์ คืออะไร

 • การทำเกษตรด้วยวิธีทางหลักธรรมชาติที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ในการกำจัดศัตรูพืช ทำให้ไม่มีสารเคมีตกค้าง
 • ไม่ใช้พืชที่มีการตัดแต่งหรือดัดแปลงพันธุกรรม
 • ใช้ปุ๋ยคอกและน้ำหมักชีวภาพ
 • ใช้นกและแมลง ในการกำจัดศัตรูพืช

ข้อดีของการทำเกษตรอินทรีย์

 • ช่วยฟื้นฟูสภาพดินและสิ่งแวดล้อม
 • ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี ในดิน น้ำ และพืช
 • สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ผลผลิตปลอดสารพิษ
 • ลดต้นทุนการผลิต

ข้อด้อยของการทำเกษตรอินทรีย์

 • ได้ผลผลิตปริมาณน้อย
 • ผลผลิตมีรอยกัดกินของแมลง เน่าเสียง่าย
 • สารกำจัดศัตรูพืชที่ได้จากธรรมชาติไม่ได้ผลในแมลงศัตรูพืชบางชนิด

กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ โทร.0 2298 2189

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ลิ้นมังกรแคระ ไม้ประดับ ฟอกอากาศ

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นลิ้นมังกรไว้ประจำบ้าน จะช่วยป้องกันอันตรายจากภายนอกได้ เพราะบางคนเรียก ลิ้นมังกรอีกชื่อหนึ่งว่า หอกพระอินทร์ ซึ่งเป็นอาวุธชนิดหนึ่งของพระอินทร์ ที่ใช้ในการต่อสู้และปกป้

อ่านบทความนี้

สุดยอด !! ทุเรียนพื้นบ้านสายพันธุ์โบราณรสชาติอร่อยเด็ด

ทุเรียน เป็นไม้ผลที่มีแหล่งดั้งเดิมในคาบสมุทรมลายู ก่อนจะกระจายพันธุ์ไปยังประเทศต่างๆ สำหรับประเทศไทยคาดว่า ได้รับสายพันธุ์ทุเรียนมาจากประเทศมาเลเซีย โดยเริ่มปลูกครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ก่อน จากนั้นจึง

อ่านบทความนี้

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะปลูกอัญชัน พืชใช้น้ำน้อย

อัญชัน มีลักษณะเป็นไม้เลื้อย ดอกมีทั้งชนิดที่เป็นดอกชั้นเดียวซึ่งมีสีน้ำเงินคราม ออกดอกเกือบตลอดปี อัญชันที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์เป็นอัญชันดอกสีม่วง ซึ่งสามารถใช้ได้หลายส่วน ทั้งดอก เมล็ด และราก ในดอกอัญ

อ่านบทความนี้