เจียไต๋ แนะปลูกพืชเก็บเกี่ยวไว สร้างรายได้หมุนเวียน สู้วิกฤตโควิด-19

19 พ.ค. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เจียไต๋ แนะปลูกพืชเก็บเกี่ยวไว สร้างรายได้หมุนเวียน สู้วิกฤตโควิด-19

การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนอย่างเป็นวงกว้าง ภาคการเกษตรเองก็ได้รับผลกระทบหนักไม่แพ้กัน อีกทั้งยังมีภาวะภัยแล้งจ่อคุกคามอยู่ด้วย เกษตรกรจึงต้องปรับตัวและมองหาทางเลือกใหม่ๆ ที่ไม่เพียงลงทุนคุ้มค่า แต่ยังให้ผลิตผลไว และสามารถสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวได้เร็ว

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย มุ่งส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรชาวไทยมีผลิตผลดี รายได้มั่นคง และสามารถปรับตัวอยู่รอดท่ามกลางภัยต่างๆ ที่กำลังคุกคามภาคการเกษตรได้ จึงขอแนะนำการปลูกพืชอายุสั้น ดูแลง่าย เก็บเกี่ยวได้ไวภายใน 1-2 เดือน เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้มีช่องทางสร้างรายได้ที่มั่นคง ช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยพืชอายุสั้นที่เจียไต๋แนะนำมีดังนี้  

แตงกวาเขียวมาลัย 2

  • แตงกวาเขียวมาลัย 2 เป็นแตงกวาลูกผสม เป็นที่นิยมในตลาด นอกจากผิวสีเขียวและรูปทรงกระบอกสวยงาม ให้ผลิตผลเกรดเอแล้ว ยังปลูกง่าย ทนโรคไวรัสและราน้ำค้าง สามารถเก็บเกี่ยวได้นานกว่าพันธุ์ทั่วไป ทำให้เกษตรกรได้ผลิตผลมาก มีรายได้สูงขึ้น
    แตงกวาเขียวมาลัย 2 มีอายุเก็บเกี่ยว 35-37 วัน สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี การให้น้ำที่เหมาะสมที่สุดคือระบบน้ำหยด โดยใช้น้ำอยู่ที่ประมาณ 560 – 600 ลบ.ม. ต่อไร่ (ในขณะที่การปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ภาคกลางจะใช้น้ำที่ประมาณ 730-1,150 ลบ.ม.) โดย1 ไร่สามารถให้ผลิตผลเฉลี่ย 5 ตัน
  • คุณยาน แย้มเกสร อดีตช่างก่อสร้างผู้ผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกแตงกวากล่าวว่า “เมล็ดพันธุ์แตงกวาเขียวมาลัย 2 ของเจียไต๋ มีขนาดเมล็ดใหญ่ ไม่ลีบ และความงอกสม่ำเสมอ สภาพต้นมีความแข็งแรง ทนโรคและแมลง ทำให้ประหยัดลดต้นทุนการดูแลรักษา อีกทั้งยังเก็บเกี่ยวได้นาน มีการเกาะค้างแตกแขนงดี ผลิตผลมีผิวสีเขียวเข้ม ดูสดใหม่อยู่เสมอ จึงไม่ต้องกังวลว่าจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองไวถ้าต้องขนส่งไปตลาดที่อยู่ห่างไกล ส่วนขนาดของผลก็เป็นที่ต้องการของตลาด บางช่วงสามารถขายได้ราคาดีถึง 10-12 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับเคล็ดลับในการปลูกจะเพิ่มธาตุอาหาร ให้ปุ๋ยตามช่วงเวลา ซึ่งเจียไต๋เองได้เข้ามาช่วยแนะนำเทคนิคการเพาะปลูกที่เหมาะสมที่เอามาประยุกต์กับแปลงเราได้ดี”

แตงร้านเขียวอมตะ 2

  • แตงร้านเขียวอมตะ 2 เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยม ด้วยผลสีเขียวเข้ม รูปทรงสวย มีความทนทานต่อโรคและแมลง แตงร้านเขียวอมตะ 2 มีอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 35-38 วัน สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ควรใช้ระบบน้ำหยดในการให้น้ำ โดยปริมาณน้ำที่ใช้อยู่ที่ประมาณ 560 – 600 ลบ.ม. ต่อไร่ ให้ผลิตผลเฉลี่ย 5 – 6 ตันต่อ 1 ไร่
  • คุณฉลอง ดวงตา เกษตรกรจากจังหวัดราชบุรี เผยว่า “แตงร้านเขียวอมตะ 2 ของเจียไต๋ มีความงอกสม่ำเสมอ เมล็ดมีขนาดใหญ่ งอกออกมาสภาพต้นกล้าแข็งแรง และติดผลสม่ำเสมอ หากเก็บทุกวันจะได้ขนาดที่เหมาะสม ขนาดของผลยังเป็นที่ชอบของตลาด ทรงผลยาวประมาณ 18-20 ซม. สีผลเขียวสม่ำเสมอ นอกจากนี้ หลังจากที่เจียไต๋ได้เข้ามาแนะนำเทคนิคการเพาะปลูกแบบใหม่ ทำให้ได้ผลิตผลมากขึ้น สามารถเก็บผลิตผลได้นานขึ้น รายได้จึงมากขึ้นตาม จากพื้นที่ 1 ไร่ ใช้เมล็ดประมาณ 150 กรัม ได้ผลิตผลประมาณ 6,000 กิโลกรัม และได้ราคาอยู่ที่ 13-15 บาทต่อกิโลกรัม” (ราคาผลิตผลขึ้นกับสถานการณ์ตลาดขณะนั้น)

มะระขี้นก (มดดำ 200)

  • มะระขี้นกผลเล็ก มีอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 45 – 50 วัน และสามารถเก็บได้ทุกวันจนถึงอายุ 100 – 120 วัน สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ชอบแสงแดด เหมาะกับการปลูกในสภาพอากาศร้อนของประเทศไทย วิธีการปลูกควรสร้างค้างไว้เพื่อให้มะระขี้นกยึดเกาะ ซึ่งจะช่วยให้ดูแลรักษาได้ง่าย และยังเก็บเกี่ยวผลิตผลได้นานขึ้น การให้น้ำแนะนำเป็นระบบน้ำหยด เนื่องจากมะระขี้นกต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอแต่ต้องระวังไม่ให้ท่วมขัง ปริมาณน้ำที่ใช้อยู่ที่ประมาณ 650 ลบ.ม. ต่อไร่ และให้ผลิตผลเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 8 ตัน ราคาผลิตผลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15-20 บาทต่อกิโลกรัม (ราคาผลิตผลขึ้นกับสถานการณ์ตลาดขณะนั้น)

ผักกาดขาวปลีเบา (พอสซ์)

  • ผักกาดขาวปลีเบาพันธุ์พอสซ์ มีลำต้นที่แข็งแรง ทนฝน สามารถปลูกได้ในทุกสภาพอากาศ สามารถเก็บเกี่ยวได้ 2 วิธี คือ เก็บเกี่ยวหลังหว่านเมล็ด ระยะ40 – 45 วัน อีกวิธีหนึ่งคือการเก็บแบบลุ้ยแชร์ ซึ่งเป็นการเก็บเกี่ยวตั้งแต่ยังห่อหัวไม่แน่น และสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่ 27 – 32 วัน
  • ผักกาดขาวปลีเบาพอสซ์สามารถปลูกได้ในดินทั่วไป แต่สภาพที่เหมาะสมที่สุดคือดินร่วน หากใช้ดินเหนียว จะต้องทำให้ดินสามารถระบายน้ำได้ดีก่อน ด้วยการไถหรือขุดดินให้ลึกประมาณ 30 ซม. จากนั้นตากดินให้แห้งประมาณ 10 – 15 วัน แล้วค่อยพรวนดินให้ก้อนเล็กลงและใส่ปุ๋ยคอกลงไปคลุกเคล้า
  • ผักกาดขาวปลีเบาพอสซ์ใช้น้ำประมาณ 300 ลบ.ม. ต่อไร่ ในระยะแรกเมื่อผักกำลังงอกควรให้น้ำวันละ 3 – 4 ครั้ง เพื่อให้หน้าดินอ่อน สะดวกแก่การงอกของเมล็ด เมื่อผักอายุเกิน 7 วันแล้ว ควรให้น้ำลดลงเหลือเพียงวันละ 3 ครั้ง  และเมื่ออายุเกิน 1 เดือน จึงรดน้ำเพียงวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น อีกหนึ่งข้อควรระวังคือ อย่าให้พืชขาดน้ำช่วงกำลังห่อปลี เพราะจะทำให้การห่อปลีและการเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ สำหรับผักกาดขาวปลีเบา1 ไร่ สามารถเก็บเกี่ยวแบบหว่านได้ 2 – 2.5 ตัน และเก็บเกี่ยวแบบลุ้ยแชร์ได้ 1.5 ตัน มีราคาผลิตผลเฉลี่ยอยู่ที่ 11-17 บาทต่อกิโลกรัม (ราคาผลิตผลขึ้นกับสถานการณ์ตลาดขณะนั้น)

ไม่ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะเป็นอย่างไร เจียไต๋พร้อมฝ่าฟันเคียงข้างเกษตรกรไทยเสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการหารายได้ด้วยผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้ไว มีคุณภาพ และตรงความต้องการของตลาด ด้วยความตั้งใจนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรที่สะสมมากว่า 99 ปีมาใช้เพื่อส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนให้กับสังคมในทุกสถานการณ์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

หนุ่มฉะเชิงเทรา เลี้ยงปลานิลเสริมรายได้ เน้นลดต้นทุน ช่วยสร้างผลกำไรงาม

ปลานิล เป็นปลาน้ำจืด ที่มีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยในพื้นที่เลี้ยงต้องมีปริมาณน้ำที่เพียงพอ ก็สามารถเลี้ยงได้อย่างไม่มีปัญหา นอกจากน้ำที่สำคัญแล้ว การเลือกหาซื้อลูกพันธุ์ต้องคำนึงด้วยเช

อ่านบทความนี้

แบ่งพื้นที่ 50 ตารางวา ปลูกผักเคล ปลูกครั้งเดียวเก็บขายได้ทั้งปี ที่เมืองรถม้า

สวนเปนูเอลอันร่มรื่นและกว้างใหญ่ในพื้นที่หลายไร่ รายล้อมไปด้วยแปลงผักอินทรีย์ของ คุณขวัญหล้า เนื่องจำนงค์ เจ้าของสวนผักปลอดสารพิษ ได้แบ่งพื้นที่เพียงน้อยนิดมาปลูกผักเคล สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ผักเ

อ่านบทความนี้

บังคับ มะนาวแป้นดกพิเศษกำแพงเพชร ให้ออกลูกหน้าแล้ง สร้างรายได้หลายหมื่นต่อเดือน

มะนาวปลูกกันทั่วไป มารู้จักกับมะนาวทำเงินในหน้าแล้ง ที่ได้ราคาสูง และเทคนิคทำให้ลูกใหญ่ได้ราคาดี มะนาวใครๆ ก็ปลูกได้ ปัจจุบันนี้มีเกษตรกรปลูกมะนาวมากมาย มีหลากหลายพันธุ์ แต่พันธุ์ที่นิยมในเมืองไทย ก็ค

อ่านบทความนี้