วัดทุ่งเศรษฐี

.จังหวัด.ขอนแก่น
วัดทุ่งเศรษฐี
วัดทุ่งเศรษฐี ตั้งอยู่ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น มี มหาเจดีย์รัตนะ หรือ มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ ถูกสร้างโดย หลวงตาย่ามแดง ความโดนเด่นของมหาเจดีย์ รูปแบบการก่อสร้างสะท้อนความเชื่อต่างๆผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างองค์เจดีย์สำคัญทั้งสามโลก คือ เจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นครเจดีย์ในนาคพิภพ และมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุบนโลกมนุษย์

รูปภาพเพิ่มเติม