สวนนกชัยนาท

.จังหวัด.ชัยนาท
สวนนกชัยนาท
สวนนกชัยนาท เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์นกที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท มีกรงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียขนาด 26 ไร่ เป็นกรงแบบเปิดให้นกอยู่รวมกันแบบธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดแสดงพันธุ์นกนานาชนิด พันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างเป็นอุโมงค์แก้วรวบรวมปลาน้ำจืดพันธุ์ต่างๆ มีศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง มีห้องฉายดาว มีพิพิธภัณฑ์ไข่นก เป็นอาคารที่รวบรวมไข่นกสายพันธุ์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ และยังมีสนามเด็กเล่นดินแดนวิหกหรรษา น้ำตกจำลอง สวนน้ำ และวิหารหลวงปู่ศุข ไว้ให้ศึกษาเรียนรู้

รูปภาพเพิ่มเติม