วัดหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

.จังหวัด.อุดรธานี
วัดหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดเกษรศิลคุณ ตั้งอยู่หมู่บ้าน บ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งเคยเป็นที่พำนักของพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน พระอาจารย์วิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรม ภายในวัดมีศาลาการเปรียญซึ่งเป็นศาลาไม้หลังใหญ่ ใช้เป็นที่แสดงธรรมอบรมแก่พระภิกษุ สามเณรในวัด ตลอดเป็นที่ประชุมทำสังฆกรรมร่วมกัน บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ มีต้นไม้สูงใหญ่นานาพันธุ์ เป็นที่พักพิงของสัตว์น้อยใหญ่ ในเขตอภัยทานหลากชนิด เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันสงบเรียบง่าย

รูปภาพเพิ่มเติม