น้ำตกสุนันทา สถานที่พักผ่อน สำหรับครอบครัว

.จังหวัด.นครศรีธรรมราช
น้ำตกสุนันทา สถานที่พักผ่อน สำหรับครอบครัว
น้ำตกสุนันทา มีน้ำตกจากหน้าผาดูสวยงาม มีแ อ่งน้ำใสๆสำหรับเล่นน้ำ มีจุดชมวิว ระหว่างทางขึ้นมีกล้วยไม้หลากหลายพันธ์,มีสัตว์ป่าหลายชนิด,รวมถึงนกเงือกที่มีความสวยงาม มีบ้านพักรับรองเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มากันเป็นครอบครัว

รูปภาพเพิ่มเติม