สุรินทร์ :สักการะเจดีย์สิริมังคลานุสรณ์

.จังหวัด.TH
สุรินทร์ :สักการะเจดีย์สิริมังคลานุสรณ์
บ้านเรามีดี #เจดีย์สิริมังคลานุสรณ์ วัดป่าเขวาสินรินทร์ ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์