กิ่วเคียน. อุตรดิตถ์

.จังหวัด.TH
กิ่วเคียน. อุตรดิตถ์
เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี 2548 โดยมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี พร้อมระบบผันน้ำ ระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรให้แก่ราษฎรในนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน และพื้นที่ใกล้เคียงที่ราษฎรได้เสียสละพื้นที่ทำกินในการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ เมื่อปี 2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรและได้ทรงติดตาม พร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือมาโดยตลอด