สุรินทร์:เชิญเที่ยวแดนอารยธรมขอมโบราณ

.จังหวัด.สุรินทร์
สุรินทร์:เชิญเที่ยวแดนอารยธรมขอมโบราณ
ผ้าไหม เครืองเงิน ชุมชนเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเอ๋ยถึงนักท่องเที่ยวหลายคนรู้จัก ซึ่งเป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อในการท่องเที่ยว ผู้คนจะเดินทางมาเลือกชมและซื้อสินค้าหัตถกรรมผ้าไหมและที่สำคัญเครื่องเงิน หรือปะเกือมนั่นเอง ซึ่งที่นี่จะมีภูมิปัญญาด้าน หัตถกรรมอยู่ทุกหมู่บ้าน เมื่อก่อนสุภาพสตรีก่อนออกเรือนก็จะต้องทอผ้าไหมเป็น การผลิตสินค้าเพื่อใช้เอง รวมทั้งผลิตเพื่อการจำหน่ายในยุคปัจจุบัน จึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้มาเยือนและท่องเที่ยวชมนั่นเอง ณ วันนี้เอง แหล่งผลิตผ้าไหมเขวาสินรินทร์ได้เปิดตัวการท่องเที่ยวอย่างเต็มความภาคภูมิ เป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมนาตัง (Thai Silk Village) และเป็นหมู่บ้านโฮมเสตย์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งหากท่านจะเดินทางมาเยือนเขวาสินรินทร์ จึงขอแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยว ในดินแเดนหัตถกรรมแห่งนี้ รวมทั้งพาไปชมชุมชนโบราณ แวะนมัสการพระศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนโบราณบ้านพระปืด วัดปราสาทแก้ว ปราสาททอง เราเริ่มจากการเดินทางออกจากตัวเมืองสุรินทร์ ตามทางหลวง หมายเลข 214 สายสุรินทร์ - ร้อยเอ็ด มาถึงกิโลเมตรที่ 14 เลื้ยวขวาตรงแยกป้อมยามตำรวจ เข้าสู่อำเภอเขวาสินรินทร์ประมาณ 1 กิโลเมตรแยกซ้ายมือ จะเป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านนาตัง (Thai Silk Village) ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานนี้เองเป็นหมู่บ้านโฮมเสตย์ และพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมีเที่ยวชมวิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งที่นี่มีการย้อมไหมสีธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวเป็นชุมชนแรกๆในการทอผ้าไหมโฮลที่สวยงาม ก่อนที่จะนำไปขยายการผลิตไปยังชุมชนอื่นๆ นอกจากท่านจะได้ชมผ้าไหมลายต่างๆพร้อมฐานการเรียนรู้การผลิตแล้ว ยังมีกลุ่มหัตถกรรมจากเครื่องประดับ ทองเหลือง เครื่องเงินโบราณให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อ ซึ่งเป็นเครื่องประดับตกแต่งใส่กับชุดผ้าไหมดูโดดเด่นได้อย่างลงตัว นอกจากนี้แล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตเครื่องประดับที่ส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เขมร เวียตนาม และพม่าอีกด้วย บางทีสินค้าที่ท่านซื้อจากช่องผ่านด่านประเทศเพื่อนบ้าน สินค้าบางชิ้นก็อาจจะมาจากที่นี่ อีกแห่งที่นี่ยังมีบ้านสมุนไพรไทย เป็นบ้านโฮมเสตย์สัมผัสบรรยากาศที่เป็นกันเองของเจ้าของบ้าน และบรรยากาศกลิ่นไอธรรมชาติแห่งท้องทุ่ง ควรแ่ก่การเดินทางมาพักผ่อน จากนั้นเดินทางต่อ ก่อนถึงบ้านเขวาสินรินทร์ จะผ่านหมู่บ้านนาโพธิ์ ซึ่งบ้านนี้มีกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าจากผ้าเป็นศิลปประดิษฐ์แจกันดอกไม้ไว้ประดับตกแต่งภายในบ้านที่สวยงาม และมีแหล่งผลิตผ้าไหมสีธรรมชาติเป็นกลุ่มอาชีพ บ้านแม่ฮิ่ง อุนัยบัน กลุ่มนี้ก็จะมีการเดินทางไปขายและออกร้านในที่ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ แต่ถ้ามาแวะชมเลือกซื้อที่นี่ก็จะได้ราคาพิเศษ ซึ่งมีผ้าลายต่างๆให้เลือกชมเป็นการผลิตจากภูมิปัญญาของคนที่นี่เอง เข้าสู่บ้านเขวาสินรินทร์ หน้าทางเข้าหมู่บ้านนี้ด้านซ้ายมือ ซึ่งขึ้นเนินมาจะเห็นวัดเก่าแก่ของที่นี่ ชื่อว่าวัดโพธิ์รินทร์วิเวก วัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญได้สร้างขึ้ันตั้งแต่ พ.ศ.2247 สมัยพระสุทธิ์ สินรินทร์เป็นเจ้าอาวาส เมื่อผ่านมาประมาณ 800 เมตรทางขวามือจะเห็นอาคารหลังใหญ่เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าOTOP เขวาสินรินทร์ ที่นี่ จะมีร้านค้าของชุมชนจากกลุ่มผู้่ผลิตในแหล่งผลิตต่างๆของชุมชน มาเปิดขายสินค้าหัตถกรรมและของที่ระลึก ทั้งผ้าไหม เครื่องเงิน เครื่องประดับ เสื้อผ้าและของที่ระลึกมากมายหลายร้าน ท่านสามารถเลือกชมและซื้อได้ตามอัธยาศัย ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนมาก ก็จะเดินทางตรงมาที่นี่แห่งเดียว หากไม่มีเวลาเดินทางไปชมในแหล่งผลิตอื่นๆ แต่ถ้ามีเวลาอีกหน่อยก็อยากให้เดินทางไปชมแหล่งผลิตเครื่องเงินโบราณที่มีชื่อเสียงของเขวาสินรินทร์ คือเครื่องเงินโบราณบ้่านลุงป่วน เจียวทอง ซึ่งท่านเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับเกียรติยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 ในการทำเครื่องเงินโบราณ ต่อจากนั้นเดินทางไปชมบ้านภูมิปัญญาทอผ้าไหม แม่เอือม แยบดี ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 3 ด้านการทอผ้าไหม ซึ่งมีลูกศิษย์ที่ท่านได้ถ่ายทอดความรู้การทอผ้าหลายรุ่น เยี่ยมบ้านแม่บุญเกื้ัอ คงดี หรือ ร้านแดงบุหงา เป็นภูมิปัญญาด้านร้อยเครื่องเงิน ประยุกต์ เพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อมีการผลิตเครื่องเงินที่เรียกว่า ปะเกือมแล้ว แม่บุญเกื้อ เป็นบุคคลที่ริเริ่มนำสินค้าหัตถกรรมเครื่องเงินชิ้นที่ได้มาสร้างสรรค์คุณค่าให้เข้ากับยุคสมัย โดยการร้อยเครื่องเงินประยุกต์หรือมีการบวกกับหินสีเพื่อให้ใส่ได้กับชุดไปรเวท นอกเหนือที่จะใส่กับชุดผ้าไหมอย่างเดียว ภูมิปัญญาทั้ง 3 ท่านนี้ล้วนได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ทั้งสิ้น หลังจากที่ได้เลือกชมและซื้อสินค้าของภูมิปัญญาที่นี่แล้ว ก็เดินทางต่อไปนมัสการพระศักดิ์สิทธิ์ ตามเส้นทางบ้านเขวาสินรินทร์ - บ้านแร่ ประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงชุมชนโบราณบ้านพระปืด ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ มีลักษณะสถาพทั่วไปของชุมชนเป็นกำแพงคันดินที่ล้อมรอบหมู่บ้าน ซึ่งนักท่องเที่ยวเองจะไม่ค่อยมีใครทราบว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ยังคงทิ้งร่องรอยหลักฐานประวัติศาสตร์ ความเจริญทางด้านวัฒนธรรม จากการขุดค้นพบโบราณวัตถุ กระดูกมนุษย์โบราณ เศษภาชนะดินเผาต่างๆมากมาย ชุมชนโบราณบ้านพระปืดเป็นชุมชนที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบที่มีสภาพสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง มีตำนานท้องถิ่นที่น่าสนใจ มีโบราณสถานเก่าแก่ และมีวัตถุโบราณที่ค้นพบใหม่เป็นจำนวนมาก นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น สมัยลพบุรีและัแบบเขมร สมัยล้านช้าง - อยุธยา หรือแบบท้องถิ่นและสมัยปัจจุบัน ที่นี่มีพระศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมือง ชุมชนโบราณบ้านพระปืด ที่ประดิษฐานในองค์ปราสาทแก้ว ซึ่งพุทธลักษณะสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมล้านช้างผสมกับศิลปกรรมแบบท้องถิ่น ในพุทธศวรรษที่ 21 - 24 และลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ และมีพระอีกองค์ที่อยู่ในวัดปราสาทแก้ว คือ พระเสี่ยงทาย หรือพระปราสาทแก้ว เดิมเคยประดิษฐานอยู่คู่กับพระปืดภายในปราสาืทแก้ว ปัจจุบันทางวัดได้นำมาไว้บนศาลาการเปรียญ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกคนร้ายขโมยไป ถึง 2 ครั้ง แต่ก็เอาไปไม่ได้ ครั้งแรกชาวบ้านไปพบที่หนองน้ำบ้านบึง ซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกัน และครั้งที่สอง ไปพบที่ในทุ่งนา บ้านหนองตะครอง บรรดาชาวบ้านที่ไปพบนั้น ไม่มีใครสามารถยกองค์พระขึ้นได้ จึงพากันไปนิมนต์เจ้าอาวาสวัดปราสาทแก้ว ที่บ้านพระปืด แล้วอธิษฐานว่าหากเป็นพระคู่บ้านพระปืดจริง ขอให้ยกองค์พระประสาทแก้วขึ้นได้ พอตั้งจิตอธิษฐานแล้ว หลวงพ่อก็สามารถยกขึ้นได้โดยง่าย และนิมนต์กลับมาไว้ที่วัดปราสาทแก้วเหมือนเดิม ซึ่งเ้หตุการณ์ครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของความเชื่อและแรงศรัทธาต่อองค์พระ ท่านศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวพึ่งพึงทางใจของชาวบ้านได้ ผู้คนส่วนมากจะเดินทางมากราบนมัสการ ขอพรท่านและเสี่ยงทายโดยการยกองค์ท่าน ขั้นตอนเพียงจุดธูป 3 ดอกก้มลงกราบ 3 ครั้ง แล้วนั่งพนมมือตั้งจิตอธิษฐานเสี่ยงทาย โดยนั่งคุกเข่าใช้สองมือยกองค์พระ ซึ่งหลักการยกองค์พระโดยส่วนมากจะนิยมยก 3 ครั้ง โดยยกครั้งแรกเป็นการขอยกดูน้ำหนักท่านก่อน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในการยกครั้งต่อไป ครั้ังที่สอง เป็นการอธิษฐาน ว่าถ้าสิ่งที่เป็นไปได้ดั่งคำที่เราอธิษฐานนั้นๆ ก็ขอให้ยกองค์หลวงพ่อนั้นขึ้นได้ เมื่ออธิฐานเสร็จแล้วก็ยกขึ้น หลัีงจากนั้นในครั้งที่สาม เป็นการอธิษฐานแบบเดิม แต่ครั้งนนี้ถ้าเป็นไปดั่งคำอธิษฐาน ก็ขออย่าให้ยกองค์หลวงพ่อขึ้นได้ หลังจากยกทั้่งสามครั้งแล้ว ก็าจะเห็นความแตกต่างทันที ที่เราไ้ด้อธิษฐานไป ยกครั้งแรกจะยกท่านได้่ เพราะ้เป็นการยกดูน้ำหนักท่าน ยกครั้งที่สอง หากเป็นไปดั่งคำอธิษฐานนั้น ก็จะเห็นว่ายกท่านขึ้นได้ แต่ถ้าไม่เป็นไปดั่งคำอธิษฐานจะยกองค์พระไม่ขึ้น ส่วนครั้งที่สาม อธิษฐานขออย่าให้ยกท่านขึ้น ถ้าครั้งที่สองยกขึ้นได้ครั้งที่สามก็จะยกท่านไม่ขึ้น และอีกอย่างบางคนที่อธิษฐานหรือเกินความจริงไปก็อาจจะเสี่ยงทายไม่ติด ซึ่งการงานบางประการขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเอง ซึ่ีงหลายคนที่ได้เดินทางไปกราบนมัสการต่างศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อท่าน พระเสี่ยงทายแห่งวัดปราสาทแก้ว ชุมชนโบราณบ้านพระปืด เมื่อได้กราบนมัสการองค์หลวงพ่อ เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากมีเวลาก็อาจจะเดินชมตัวปราสาทแก้ว ซึ่งเป็นโบราณสถานของที่นี่ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งคือ "ตาคฤห์" อยู่ใกล้กับปราสาทแก้วนั่นเอง หากท่านชอบสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานอีกแห่งที่นี่คือ ปราสาททอง ตั้งอยู่บ้านแสรออ หมู่ 8 ต.ปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ ซึ่งเป็นโบราณสถานร่วมสมัยเดียวกับปราสาทแก้ว และมีพื้นที่ใกล้กันกับปราสาทเมืองที ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ ซึ่ีงปราสาทเหล่านี้ นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าสร้างซ้อนทับโบราณสถานขอมสมัยลพบุรี ซึ่งในอดีตชุมชนโบราณเหล่านี้ยังคงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ดินแดนหัตถกรรมผ้าไหมงามและเครื่องเงินโบราณแห่งนี้ พร้อมรอรับท่านที่เดินทางมาเที่ยวชมด้วยไมตรี ซึ่งในแต่ละปีจะมีงานสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นที่นี่ ในงาน "นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม" เป็นงานที่แสดงถึงคุณค่าของวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาที่ยังคงเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ดังคำขวัญที่ว่า "เขวาสินรินทร์ดินแดนหัตถกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญา ตระการตาผ้าไหม ระบือไกลประคำสวย ร่ำรวยประเพณี มีปราสาทโบราณ สืบสานเพลงกันตรึม"

รูปภาพเพิ่มเติม