ตำทะเลเมนูเด็ดรัานตำแซ่บริมคลองเมืองสุรินทร์

.จังหวัด.สุรินทร์
ตำทะเลเมนูเด็ดรัานตำแซ่บริมคลองเมืองสุรินทร์
ร้านตำแซ่บริมคลอง ตั้งอยู่ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีเมนูตำหลากหลาย อาทิ ตำป่า ตำไทย ตำผสม ตำทะเล ฯลฯ โดยกลุ่มลูกค้ามีทั้งนักศึกษาและกลุ่มวัยทำงาน บริเวณด้วยเมนูเด็ดชูตำทะเลเป็นของขึ้นชื่อของร้านนี้

รูปภาพเพิ่มเติม