ราดหน้ารสเด็ด

.จังหวัด.สุรินทร์
ราดหน้ารสเด็ด
ร้านหน้ารสเด็ดร้านระเบียงสะแรย์ บ้านโชค หมู่ 4 บ้านโชค. ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์. จ.สุรินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม