"ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์" กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

10 ต.ค. 2562 / กระทรวงวัฒนธรรม
"ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์" กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน "ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์" กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วัน เวลา สถานที่

สถานที่  หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

วันที่     15 ตุลาคม 2562

เวลา     08:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

08.30-09.00 : ลงทะเบียน

09.00-10.30 : ศาสตร์พระราชา กับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

              ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร
              ที่ปรึกษาธุรกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์
              นายสิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี
              นักวิชาการ ศมส.

10.30-10.45 : พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 : ประสบการณ์การใช้ทุนวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

              อ.วาที ทรัพย์สิน
              คุณนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์
              เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
              ดำเนินรายการโดย
              นางสาวจุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์
              นักวิชาการ ศมส.

12.00-13.00 : รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 : เยี่ยมชมบูท ชมการสาธิต และปรึกษาปัญหาการทำธุรกิจและออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 5

14.00-14.30 : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

              วีดีทัศน์แนะนำศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน)
              การแสดงดนตรีชาติพันธุ์น้อมรำลึกพระมหากรณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
              กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
              กล่าวเปิดงาน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

14.30-16.00 : Creative Culture เพื่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

              ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ
              คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
              ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา
              คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร
              อาจารย์จุฑามาศ ประมูลมาก
              ทีมพัฒนา DoiSter (ดอยสเตอร์)
              ปกาเกอญอ แบรนด์
              ต้นแบบองค์กรชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์
              ดำเนินรายการโดย
              นายอภินันท์ ธรรมเสนา
              นักวิชาการ ศมส.

กิจกรรมสาธิตการทำอาหารมุสลิม โดย บ้านบางอ้อ  เขตบางพลัด
- สาธิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม
- กาแฟดริป โดย ปกากญอ แบรนด์
- ทอผ้ากะเหรี่ยง โดย บ้านห้วยตองก๊อ จ.แม่ฮ่องสอน
- ให้คำปรึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยทุนวัฒนธรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
- ให้คำปรึกษาในการทำแผนธุรกิจด้วยทุนวัฒนธรรม โดย ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา อาจารย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร
- ดร. จุมพฏ กาญจนกำธร (ดร เฉิน) ที่ปรึกษาธุรกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 5

>>>>สำรองที่นั่ง<<<<

บทความที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรี-ผู้บริหาร ศธ.ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ และพระองค์โสม

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำแจกันดอกไม้ถวา

อ่านบทความนี้

พบหมอง่ายแค่ปลายนิ้ว ด้วยแอปพลิเคชัน Siriraj Connect

กว่า 6 เดือนมาแล้วที่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช สามารถสัมผัส ประสบการณ์การรักษาที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect สำหรับผู้ใช้บริการที่คลินิกอายุรศาสตร

อ่านบทความนี้

ประกาศกรมเจ้าท่า การควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นการเฉพาะคราว (21 ต.ค.62)

สำหรับการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธิในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 - ขอความร่วมมือเรือทุกลำ งดจอดกีดขวางขบวนเรือพระราชพิธี -

อ่านบทความนี้