ทะเลไทย มีปริมาณขยะไหลลงสู่ทะเล ลดลง หลังนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้น 25 เปอร์เซนต์!!

02 ต.ค. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทะเลไทย มีปริมาณขยะไหลลงสู่ทะเล ลดลง หลังนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้น 25 เปอร์เซนต์!!

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปริมาณขยะทะเลของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2561 ขยะมีแนวโน้มถูกชะพัดพาลงสู่ทะเลลดลงเหลือ เนื่องจากไทยได้นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 จากเดิมเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมจากการแตกตัวของขยะพลาสติกขนาดใหญ่ที่ปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง จนกระทบห่วงโซ่อาหารและสุขภาพของมนุษย์ ในปี 2561 รวม 26 พื้นที่ ใน 18 จังหวัดชายฝั่งทะเล พบว่ามีไมโครพลาสติกหนาแน่นเฉลี่ย 53 - 2,102 ชิ้นต่อตารางเมตร และในฤดูฝนตะกอนทรายชายหาดมีไมโครพลาสติกหนาแน่นเฉลี่ย 0 - 974 ชิ้นต่อตารางเมตร ซึ่งขยะที่พบมากที่สุด คือ ขยะจากพลาสติกในรูปแบบต่างๆ ส่วนขยะทะเลที่พบมากที่สุด คือ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร ขวดแก้วและหลอดดูด 

นายจตุพร กล่าวย้ำว่า ปัจจุบันนี้สามารถเก็บรวบรวมขยะตกค้างในพื้นที่ชายฝั่งและหาดต่างๆ ใน 74 พื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล รวม 350,081 ชิ้น น้ำหนักรวม 32,834.68 กิโลกรัม หรือประมาณ 32.8 3 ตัน จากการจำแนกประเภทขยะพบขยะตกค้างมากที่สุด คือ ถุงพลาสติก รองลงมาเป็นกล่องอาหารโฟม ห่อหรือถุงอาหาร

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

พบหมอง่ายแค่ปลายนิ้ว ด้วยแอปพลิเคชัน Siriraj Connect

กว่า 6 เดือนมาแล้วที่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช สามารถสัมผัส ประสบการณ์การรักษาที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect สำหรับผู้ใช้บริการที่คลินิกอายุรศาสตร

อ่านบทความนี้

ประกาศกรมเจ้าท่า การควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นการเฉพาะคราว (21 ต.ค.62)

สำหรับการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธิในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 - ขอความร่วมมือเรือทุกลำ งดจอดกีดขวางขบวนเรือพระราชพิธี -

อ่านบทความนี้

"เลี้ยงแพะ" อาชีพเสริมด้านปศุสัตว์ สร้างกำไร 700 บาท/ตัว

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงอาชีพปศุสัตว์ทางเลือก ที่ช่วยสร้างรายได้ดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี คือ "การเลี้ยงแพะ" โดยเกษตร

อ่านบทความนี้