โฆษกรัฐบาล ยืนยัน!! ทุกนโยบายที่ประชาชนได้ประโยชน์ รัฐบาลสานต่อและพัฒนาต่อยอด จนนำไปสู่การยอมรับในเวทีโลก

29 ก.ย. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โฆษกรัฐบาล ยืนยัน!! ทุกนโยบายที่ประชาชนได้ประโยชน์ รัฐบาลสานต่อและพัฒนาต่อยอด จนนำไปสู่การยอมรับในเวทีโลก

ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ตั้งใจเข้าร่วมการประชุมในกรอบสหประชาชาติ เพื่อแสดงบทบาทของไทย ในการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกเพื่อการพัฒนาและร่วมแก้ปัญหาประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม

การประชุม 3 เรื่องที่ไทยมีบทบาทสำคัญ ได้แก่

1. การประชุมเต็มคณะระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (High-level Meeting on Universal Health Coverage)

2. การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ (United Nations Climate Action Summit 2019)

3. การประชุมระดับผู้นำ ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit)

การประชุมว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไทยได้รับความชื่นชมจากนานาประเทศ ว่าเป็นต้นแบบที่ดีและไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมผลักดันให้จัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลก (Foreign Policy and Global Health : FPGH) ในปี 2560

ไทยย้ำเจตนารมณ์ทางการเมืองต่อการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี ค.ศ.2030 ควบคู่ไปกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในปีเดียวกัน โดยเร่งรัดให้ประเทศต่างๆ เพิ่มความพยายามในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนทางงบประมาณบนพื้นฐานของระบบสาธารณสุขที่แข็งแรง

รัฐบาลยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ได้ยึดติดว่ารัฐบาลไหนเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ

เรื่องสาธารณสุขเป็นเรื่องที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน รัฐบาลต้องดูแล สานต่อ และพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เพื่อประชาชน และนำเข้าสู่เวทีโลกเพื่อเป็นแบบอย่างการพัฒนาด้านสาธารณสุขของไทย

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ภาพ: รัฐบาลไทย

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

พบหมอง่ายแค่ปลายนิ้ว ด้วยแอปพลิเคชัน Siriraj Connect

กว่า 6 เดือนมาแล้วที่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช สามารถสัมผัส ประสบการณ์การรักษาที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect สำหรับผู้ใช้บริการที่คลินิกอายุรศาสตร

อ่านบทความนี้

ประกาศกรมเจ้าท่า การควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นการเฉพาะคราว (21 ต.ค.62)

สำหรับการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธิในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 - ขอความร่วมมือเรือทุกลำ งดจอดกีดขวางขบวนเรือพระราชพิธี -

อ่านบทความนี้

"เลี้ยงแพะ" อาชีพเสริมด้านปศุสัตว์ สร้างกำไร 700 บาท/ตัว

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงอาชีพปศุสัตว์ทางเลือก ที่ช่วยสร้างรายได้ดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี คือ "การเลี้ยงแพะ" โดยเกษตร

อ่านบทความนี้