พม. ลงนามความร่วมมือกับองค์การของออสเตรเลีย หนุนยกระดับงานผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

12 ก.ย. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พม. ลงนามความร่วมมือกับองค์การของออสเตรเลีย หนุนยกระดับงานผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ ทางวิชาการด้านแผนงานการเรียนรู้และพัฒนางานผู้สูงอายุ ระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับองค์การ Access4u มลรัฐออสเตรเลียใต้ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านผู้สูงอายุระดับนานาชาติ รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการให้บริการเพื่อเป็นต้นแบบการจัดสวัสดิการสำหรับองค์กรเครือข่าย 

บันทึกความเข้าใจครั้งนี้ เน้นการดำเนินงานที่สำคัญด้านผู้สูงอายุ คือ

  • การจัดทำแผนโครงการเฉพาะให้กับแผนงานการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงอายุ 
  • การจัดทำและดำเนินโครงการฝึกอบรมที่เหมาะสม ยั่งยืน และสอดคล้องกับวัฒนธรรมแก่บุคลากรของ กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลที่ให้บริการโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของ ผส. ตามโครงการฝึกอบรมฯ การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงานผู้สูงอายุของ ในด้านต่างๆ ในเชิงบวก 
  • การให้พันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประชากรเป้าหมายให้อยู่ในระดับสูง

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศธ.เตรียมแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานอนาคตชาติ

(18 กุมภาพันธ์ 63)​ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 -​ 2565) ไปสู่การปฏิบัต

อ่านบทความนี้

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดแข่งขันการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” Contemporary Fashion Competition 2020

       สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดแข่งขันการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” Contemporary Fas

อ่านบทความนี้

บอร์ดโค้ดดิ้งตั้งอนุกรรมการฯ 4 ชุด เตรียมพัฒนาศักยภาพเด็กไทยทุกช่วงวัย สู่ยุคดิจิทัล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษา

อ่านบทความนี้