พม. ลงนามความร่วมมือกับองค์การของออสเตรเลีย หนุนยกระดับงานผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

12 ก.ย. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พม. ลงนามความร่วมมือกับองค์การของออสเตรเลีย หนุนยกระดับงานผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ ทางวิชาการด้านแผนงานการเรียนรู้และพัฒนางานผู้สูงอายุ ระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับองค์การ Access4u มลรัฐออสเตรเลียใต้ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านผู้สูงอายุระดับนานาชาติ รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการให้บริการเพื่อเป็นต้นแบบการจัดสวัสดิการสำหรับองค์กรเครือข่าย 

บันทึกความเข้าใจครั้งนี้ เน้นการดำเนินงานที่สำคัญด้านผู้สูงอายุ คือ

  • การจัดทำแผนโครงการเฉพาะให้กับแผนงานการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงอายุ 
  • การจัดทำและดำเนินโครงการฝึกอบรมที่เหมาะสม ยั่งยืน และสอดคล้องกับวัฒนธรรมแก่บุคลากรของ กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลที่ให้บริการโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของ ผส. ตามโครงการฝึกอบรมฯ การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงานผู้สูงอายุของ ในด้านต่างๆ ในเชิงบวก 
  • การให้พันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประชากรเป้าหมายให้อยู่ในระดับสูง

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒ Thailand Museum Expo 2019

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒ Thailand Museum Expo 2019 ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายใต้กรอบแนวคิด

อ่านบทความนี้

อีก 4 เดือน บอกลาบัตรแถบแม่เหล็ก

วันที่ 15 มกราคม 2563 บัตรแถบแม่เหล็กจะไม่สามารถใช้งานได้ที่เครื่องเอทีเอ็มหรือเครื่องรูดบัตรที่ร้านค้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการทำธุรกรรมการเงิน และ ป้องกันภัยไซเบอร์ ฟรี! ประชาชนท

อ่านบทความนี้

กระทรวงการคลังเปิดมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กระทรวงการคลังเปิดมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ธกส. ให้สินเชื่อป้องกันหนี้นอกระบบ รายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ระยะ 6 เดือนแรก สินเชื่อฟื้นฟูสำรับเกษตรกรลูกค้า ไม่เกินรายละ 500,000 บาท ด้า

อ่านบทความนี้