กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร จังหวัดสงขลา

23 ส.ค. 2562 / กระทรวงวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร จังหวัดสงขลา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดการอบรมสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร)ขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ ใน ๓ สาขา ได้แก่ทัศนศิลป์(จิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ประติมากรรม ภาพถ่าย และงานสถาปัตยกรรม) วรรณศิลป์(เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ฯลฯ) และศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ การแสดงพื้นบ้านหมอลำ และการขับร้องเพลงลูกทุ่ง) ร่วมถึงฐานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ สู่บุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจในงานศิลปะ เป็นการสร้างแรงผลักดัน ความมุ่งมั่น และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ดียิ่งขึ้น และมีโอกาสพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยมีศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร 
ภายในงานมีฐานกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ สู่บุคลากรทางการศึกษา 
๒. ฐานศิลปะเทคนิคจิตรกรรม
๓. ฐานศิลปะเทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม 
๔. ฐานศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์ 
๕. ฐานศิลปะเทคนิคประติมากรรม 
๖. ฐานศิลปะเทคนิคศิลปะผ่านเลนส์
๗. ฐานศิลปะสถาปัตยกรรมศิลป์
๘. ฐานศิลปะการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ กวีนิพนธ์
๙. ฐานศิลปะการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ เรื่องสั้น/ นวนิยาย / บทความ
๑๐. ฐานศิลปะการสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง การขับร้องเพลงลูกทุ่ง - เพลงไทยสากล
๑๑. ฐานศิลปะการสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง การแสดงนาฏศิลป์

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมหรือแจ้งชื่อได้ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

สอบถามรายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ทักษิณ​
โทร ๐๗๔ ๓๑๗ ๖๑๙
(คุณชนัญญา, คุณสุวารี)​
อีเมล fineart@tsu.ac.th
เข้าร่วมโครงการฟรี

บทความที่เกี่ยวข้อง

สงกรานต์ + อยู่บ้าน​ = กตัญญู

  สงกรานต์ + อยู่บ้าน​ = กตัญญู #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ✌🏻#สู้โควิดด้วยจิตสำนึก

อ่านบทความนี้

สงกรานต์ปีนี้​ รดน้ำขอพร​ ONLINE

  สงกรานต์ปีนี้​ รดน้ำขอพร​ ONLINE #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ✌🏻#สู้โควิดด้วยจิตสำนึก

อ่านบทความนี้

สรงน้ำพระที่บ้าน​ ทำอย่างไร

  สรงน้ำพระที่บ้าน​ ทำอย่างไร #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ✌🏻#สู้โควิดด้วยจิตสำนึก

อ่านบทความนี้