นายกฯ พร้อมร่วมมือกับอาเซียน ยกระดับบริหารงานภาครัฐทุกมิติ

23 ส.ค. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายกฯ พร้อมร่วมมือกับอาเซียน ยกระดับบริหารงานภาครัฐทุกมิติ

วันนี้ (23 ส.ค. 62) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้อนรับคณะผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 (The 3rd Heads of Civil Service Retreat) ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 

นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน (ACCSM) ที่มีการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการขยายความร่วมมือไปยังประเทศอาเซียนบวกสาม และประเทศคู่เจรจาอื่น ๆ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการ การพัฒนาประเทศ และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค 

รัฐบาลไทย มีนโยบายในการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล รวมทั้ง เชื่อว่า ข้าราชการในปัจจุบันต้องมีความรู้ในทุกประเด็นสำคัญ ทั้งเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ และด้านสังคม ที่เป็นเสาหลักของอาเซียน นำความรู้มาบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

สำหรับการประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้ เป็นการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล คณะผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือด้านทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ โดยเฉพาะการส่งเสริมบทบาทขององค์กรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน การสร้างกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับความร่วมมือสาขาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคอาเซียน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีและชื่นชมที่จะมีการลงนามถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศธ.เตรียมแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานอนาคตชาติ

(18 กุมภาพันธ์ 63)​ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 -​ 2565) ไปสู่การปฏิบัต

อ่านบทความนี้

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดแข่งขันการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” Contemporary Fashion Competition 2020

       สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดแข่งขันการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” Contemporary Fas

อ่านบทความนี้

บอร์ดโค้ดดิ้งตั้งอนุกรรมการฯ 4 ชุด เตรียมพัฒนาศักยภาพเด็กไทยทุกช่วงวัย สู่ยุคดิจิทัล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษา

อ่านบทความนี้