นายกฯ พร้อมร่วมมือกับอาเซียน ยกระดับบริหารงานภาครัฐทุกมิติ

23 ส.ค. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายกฯ พร้อมร่วมมือกับอาเซียน ยกระดับบริหารงานภาครัฐทุกมิติ

วันนี้ (23 ส.ค. 62) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้อนรับคณะผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 (The 3rd Heads of Civil Service Retreat) ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 

นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน (ACCSM) ที่มีการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการขยายความร่วมมือไปยังประเทศอาเซียนบวกสาม และประเทศคู่เจรจาอื่น ๆ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการ การพัฒนาประเทศ และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค 

รัฐบาลไทย มีนโยบายในการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล รวมทั้ง เชื่อว่า ข้าราชการในปัจจุบันต้องมีความรู้ในทุกประเด็นสำคัญ ทั้งเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ และด้านสังคม ที่เป็นเสาหลักของอาเซียน นำความรู้มาบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

สำหรับการประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้ เป็นการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล คณะผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือด้านทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ โดยเฉพาะการส่งเสริมบทบาทขององค์กรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน การสร้างกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับความร่วมมือสาขาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคอาเซียน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีและชื่นชมที่จะมีการลงนามถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒ Thailand Museum Expo 2019

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒ Thailand Museum Expo 2019 ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายใต้กรอบแนวคิด

อ่านบทความนี้

อีก 4 เดือน บอกลาบัตรแถบแม่เหล็ก

วันที่ 15 มกราคม 2563 บัตรแถบแม่เหล็กจะไม่สามารถใช้งานได้ที่เครื่องเอทีเอ็มหรือเครื่องรูดบัตรที่ร้านค้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการทำธุรกรรมการเงิน และ ป้องกันภัยไซเบอร์ ฟรี! ประชาชนท

อ่านบทความนี้

กระทรวงการคลังเปิดมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กระทรวงการคลังเปิดมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ธกส. ให้สินเชื่อป้องกันหนี้นอกระบบ รายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ระยะ 6 เดือนแรก สินเชื่อฟื้นฟูสำรับเกษตรกรลูกค้า ไม่เกินรายละ 500,000 บาท ด้า

อ่านบทความนี้