กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านให้เกียรติเข้าร่วมชมงาน "เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้"

22 ส.ค. 2562 / กระทรวงวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านให้เกียรติเข้าร่วมชมงาน  "เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านให้เกียรติเข้าร่วมชมงาน
“เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้”

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ร่วมชมกิจกรรมการสาธิตการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมต่างมากมาย

อาทิ การวาดภาพด้วยสีน้ำ เดคูพาจ การสร้างสรรค์งานด้วยสีอะคริลิค ภาพพิมพ์ ระบายสีหัวโขน ทำของเล่นพื้นบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนการแสดงทางวัฒนธรรมอีกหลายรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น การแสดงโขน โยคะ รำไทเก็ก การขับร้องประสานเสียงและการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย 

>>>สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม<<<
โทร. 0 2247 0028 ต่อ 4161 – 5 หรือ
Facebook :แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
https://www.facebook.com/Thaiculturecenter

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศธ.เตรียมแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานอนาคตชาติ

(18 กุมภาพันธ์ 63)​ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 -​ 2565) ไปสู่การปฏิบัต

อ่านบทความนี้

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดแข่งขันการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” Contemporary Fashion Competition 2020

       สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดแข่งขันการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” Contemporary Fas

อ่านบทความนี้

บอร์ดโค้ดดิ้งตั้งอนุกรรมการฯ 4 ชุด เตรียมพัฒนาศักยภาพเด็กไทยทุกช่วงวัย สู่ยุคดิจิทัล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษา

อ่านบทความนี้