ครม.เห็นชอบ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

22 ส.ค. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ครม.เห็นชอบ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ และกระทรวงการคลังเสนอ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับ 3 กลุ่มประชาชนทั่วประเทศ

มาตรการดูแลและช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้มีรายได้น้อย

 • เพิ่มเงินในบัตร 500 บาท/เดือน 
 • เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 500 บาท/เดือน
 • เพิ่มเงินสำหรับดูแลบุตร 300 บาท/เดือน 

โดยทั้งหมดนี้จะให้เพียง 2 เดือนเท่านั้น ในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2562

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562

 • ลดดอกเบี้ยเงินกู้กับ ธ.ก.ส. ร้อยละ 0.1 (ต้นเงินกู้ไม่เกิน 3 แสนบาท)ในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 
 • ขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้ 2 ปีไม่จำกัดวงเงิน 
 • สนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 62/63 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยค่าปลูก 500 บาทต่อไร่ไม่เกิน 20 ไร่

มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิม ช้อป ใช้

 • ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรประชาชน 
 • สำหรับ 10 ล้านคนแรกเท่านั้น ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะเปิดระหว่าง 23 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2562 
 • ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ นำไปใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาครัฐ หรือจีวอลเลต 
 • รับสิทธิ 1,000 บาท เพื่อซื้อสินค้าและบริการกับร้านที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
 • หากใช้จ่ายเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ใช่จังหวัดที่เกิด ถึง 3 หมื่นบาท สามารถรับวงเงินคืน หรือแคชแบ็ค สูงสุดถึงร้อยละ 15 ของยอดชำระ หรือ 4.5 พันบาทต่อคน 

สามารถชิมช้อปใช้ได้ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

แนวโน้ม”ผู้สูงวัย”ของไทย พุ่ง!!

สศช. คาดประมาณประชากรของไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 66.5 ล้านคน ในปี 2563 เป็น 67.2 ล้านคน ในปี 2571 หลังจากนั้นจำนวนประชากรจะลดลงในอัตราร้อยละ - 0.2 ต่อปี ซึ่งปี 2583 คาดประมาณว่า จะมีประชากรทั้งหมดประมาณ 65.

อ่านบทความนี้

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ขอเชิญชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัยขอเชิญชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ลานสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านบทความนี้

สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ภูมิใจเสนอ คอนเสิร์ตครูดนตรี ในโครงการ "ร้อง รำ ทำเพลง"

👉 สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ภูมิใจเสนอ คอนเสิร์ตครูดนตรี ในโครงการ "ร้อง รำ ทำเพลง"🎊 พบกับการแสดงดนตรีหลากหลาย จากศิลปิน ครูดนตรี และเยาวชนไทย อ

อ่านบทความนี้