ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประกาศขึ้นบัญชี มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

21 ส.ค. 2562 / กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประกาศขึ้นบัญชี มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประกาศขึ้นบัญชี มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

กิจกรรม
พิธีประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม / การเสวนา เรื่อง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นำไปสู่ความยั่งยืน / นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม / พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม / การแสดงและสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาทิ หนังใหญ่ ดนตรีลีซู โปงลาง รำมอญ หม้อน้ำดินเผาเกาะเกร็ด งานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชร เครื่องปั้นดินเผาด่านเกรียน เป็นต้น

กำหนดการ
๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียนและรับเอกสารผู้เข้าร่วมงาน
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. - การแสดงเชิดหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - การอภิปราย หัวข้อเรื่อง “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นำไปสู่ความยั่งยืน”
โดยมีผู้ดำเนินการอภิปราย ได้แก่ผศ.นิสิต อินทมาโน อาจารย์และนักกฎหมาย
ผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ ผศ.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ อาจารย์และนักวิชาการ
นายอำไพ บุญรอด รองประธานคณะกรรมการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน (โครงการดีเด่นฯ ปี ๒๕๖๒)
นางสาวสิริญา ปูเหล็ก เลขานุการสมาพันธุ์ลีซูนานาชาติแห่งประเทศไทย (โครงการดีเด่นฯ ปี ๒๕๖๒)
นางลัดดา เจษฎาพาณิชย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขมราฐ(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นฯ ปี ๒๕๖๒)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - การแสดงดนตรีลีซูกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู จังหวัดเชียงใหม่
๑๓.๓๐ น. - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีเดินทางถึงหอประชุมเล็ก
๑๔.๐๐ น. - พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมงาน
- การแสดงโปงลาง จังหวัดกาฬสินธุ์
- อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวรายงานความเป็นมาการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และผลการคัดเลือกภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- ชมวีดิทัศน์ การประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัล ดังนี้
๑. ชุมชน/หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ แห่ง
๒. เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ คน
๓. โรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ แห่ง
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗๖ แห่ง
- รัฐมนตรีมอบนโยบายการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
- ประธาน/ผู้บริหาร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้รับรางวัลถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
- ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑๗.๐๐ น. - ปิดงาน
..............................................................................
หมายเหตุ : เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ชมการแสดงและการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม บริเวณหน้าหอประชุมเล็ก และหน้าหอประชุมใหญ่
การแต่งกาย ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒ Thailand Museum Expo 2019

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒ Thailand Museum Expo 2019 ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายใต้กรอบแนวคิด

อ่านบทความนี้

อีก 4 เดือน บอกลาบัตรแถบแม่เหล็ก

วันที่ 15 มกราคม 2563 บัตรแถบแม่เหล็กจะไม่สามารถใช้งานได้ที่เครื่องเอทีเอ็มหรือเครื่องรูดบัตรที่ร้านค้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการทำธุรกรรมการเงิน และ ป้องกันภัยไซเบอร์ ฟรี! ประชาชนท

อ่านบทความนี้

กระทรวงการคลังเปิดมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กระทรวงการคลังเปิดมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ธกส. ให้สินเชื่อป้องกันหนี้นอกระบบ รายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ระยะ 6 เดือนแรก สินเชื่อฟื้นฟูสำรับเกษตรกรลูกค้า ไม่เกินรายละ 500,000 บาท ด้า

อ่านบทความนี้