เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง ย้ำกักเก็บน้ำฝน 1-2 เดือนข้างหน้า สำรองไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง

21 ส.ค. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง ย้ำกักเก็บน้ำฝน 1-2 เดือนข้างหน้า สำรองไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง 76 จังหวัด เพื่อรับฟังการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าดำเนินการอย่างไร น้ำที่ใช้อุปโภค-บริโภค และน้ำที่ใช้ด้านการเกษตรจะแก้ไขปัญหาอย่างไร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น เพราะในพื้นที่จะต้องทราบปัญหาเป็นอย่างดี ซึ่งการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน ประเทศไทยจะต้องแก้ปัญหาอีกมาก แต่การทำการเกษตรของไทย จะต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลัก ดังนั้นจะต้องหารือว่าจะทำอย่างไรจะสามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ได้ แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถเก็บน้ำฝนไว้ใช้ได้เท่าที่ควร ทั้งนี้รัฐบาลพยายามเร่งแก้ไขปัญหาและจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่ทำแผนงานเกี่ยวกับเรื่องน้ำ ลงไปช่วยเหลือตามความจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เน้นย้ำให้จัดหาน้ำจากทุกแหล่งรองรับการใช้น้ำ ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัย ผันน้ำดิบเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปา ขุดลอกแหล่งน้ำ ตามธรรมชาติ ขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล ควบคู่กับการจัดสรรน้ำสนับสนุนทุกพื้นที่เสี่ยงภัย มุ่งดูแลด้านน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลัก โดยจัดรถบรรทุกน้ำนำน้ำไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน และจุดแจกจ่ายน้ำตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง กรณีเกิดความเสียหายด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้จำแนกความเสียหาย ตามประเภทและช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พร้อมกำชับให้สร้างการรับรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะข้อมูลสถานการณ์น้ำ แผนการจัดสรรน้ำ มาตรการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแย่งน้ำ 

นอกจากนี้ ยังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำไว้ล่วงหน้า เน้นการกักเก็บน้ำจากปริมาณฝนในช่วง 1 – 2 เดือนข้างหน้า เพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำในปี พ.ศ. 2563

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒ Thailand Museum Expo 2019

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒ Thailand Museum Expo 2019 ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายใต้กรอบแนวคิด

อ่านบทความนี้

อีก 4 เดือน บอกลาบัตรแถบแม่เหล็ก

วันที่ 15 มกราคม 2563 บัตรแถบแม่เหล็กจะไม่สามารถใช้งานได้ที่เครื่องเอทีเอ็มหรือเครื่องรูดบัตรที่ร้านค้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการทำธุรกรรมการเงิน และ ป้องกันภัยไซเบอร์ ฟรี! ประชาชนท

อ่านบทความนี้

กระทรวงการคลังเปิดมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กระทรวงการคลังเปิดมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ธกส. ให้สินเชื่อป้องกันหนี้นอกระบบ รายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ระยะ 6 เดือนแรก สินเชื่อฟื้นฟูสำรับเกษตรกรลูกค้า ไม่เกินรายละ 500,000 บาท ด้า

อ่านบทความนี้