การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)

20 ส.ค. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)

      เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ได้ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (จังหวัดลพบุรี) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมกับลงพื้นที่ติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ “การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน” ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 พร้อมกับได้ลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เพื่อติดตามความก้าวของนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะทักษะด้านอาชีพ และหลักสูตรอาชีพระยะสั้น “ผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)” วิชาระบบเครื่องยนต์ ระบบเครื่องล่างรถยนต์ และระบบส่งกำลังรถยนต์ รวมถึงเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มา

บทความที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ห่วงใยพี่น้องชาวอุบลราชธานีและในพื้นที่ที่ยังน้ำท่วม กำชับหน่วยงานรัฐให้ช่วยเหลือเต็มที

ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องมาตลอด และได้สั่งการให้ทั้งกองทัพและหน่วยราชการบูรณาการความช่วยเหลือ

อ่านบทความนี้

กรมอนามัย แนะดูแลเด็กในพื้นที่หมอกควันภาคใต้ เลี่ยงทำกิจกรรมนอกบ้าน

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ ว่าสถานการณ์ล่าสุดพบมีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ที่ต้องเฝ้าระวังที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สตูล และยะลา หากมีค่าเกินมาตรฐานอาจส่งผลกระ

อ่านบทความนี้

กรมบัญชีกลาง แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือได้ทันที จัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ กำหนด กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน

          กรมบัญชีกลาง ชี้แนะมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อุทกภัยในพื้นที่ที่เกิดเหตุ หากเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย

อ่านบทความนี้