สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร โดยคุณวรพจน์ พันธุ์พงศ์ สาขาวรรณศิลป์

19 ส.ค. 2562 / กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร โดยคุณวรพจน์ พันธุ์พงศ์ สาขาวรรณศิลป์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญชมนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย
ดีเด่น รางวัลศิลปาธร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ณ ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 
สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. 
( ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคุณวรพจน์ พันธุ์พงศ์ สาขาวรรณศิลป์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เวลาตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

สาขาวรรณศิลป์
วรพจน์ พันธุ์พงศ์
เกิด ๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๔
การศึกษา อักษรศาสตร์บัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความโดดเด่น นักเขียนสารคดีคุณภาพ และบรรณาธิการหนังสือหลายเล่ม ให้ความสำคัญกับการทำงานสร้างสรรค์และการแสวงหาความรู้ สร้างผลงานคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ตลอดเวลาเกือบ ๒๐ ปี เขามุ่งมั่น จริงจังกับการทำงานเขียนเชิงสารคดี เป็นแบบอย่างในทางความคิด ทั้งวิธีการนำเสนอที่โดดเด่น เนื้อหาหนักแน่นและลุ่มลึกทางอารมณ์ มีความชัดเจนและเจนจัดในด้านมนุษย์และสังคม เป็นเสียงของสิทธิและเสรีภาพ มีความโดดเด่นในการทำบทสัมภาษณ์บุคคลในลักษณะเจาะลึก ลงพื้นที่เพื่อการศึกษาหาข้อมูลและชี้ให้เห็นปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่างชัดเจน สามารถทำให้เรื่องราวในบทสัมภาษณ์มีความเข้มข้น มีมิติเชิงลึก อีกทั้งได้เผยตัวตนบางด้านที่ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงออกอย่างจริงใจและเป็นกันเอง การสัมภาษณ์เช่นนี้ต้องใช้กลวิธีและมิติทางวรรณกรรมอย่างสูง ส่งผลให้ถูกกล่าวขานว่าเป็น “นักสัมภาษณ์มือหนึ่ง” ในยุคปัจจุบัน วิธีการสัมภาษณ์ การค้นคว้าหาข้อมูลที่ลงลึกไปทั้งตัวและหัวใจ กลายเป็นต้นแบบและแนวทางให้กับนักสัมภาษณ์รุ่นใหม่ๆ รวมถึงความเรียงที่เขียนได้สร้างแนวทางเฉพาะตัวขึ้นจนเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาวิธี

ผลงานโดดเด่น เราต่างมีแสงสว่างในตัวเอง ที่เกิดเหตุ เสียงพูดสุดท้าย 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ' ความมืดกลางแสงแดด

  

บทความที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวน ชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำหนดแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอน สืบมรรคา

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวน ชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถกำหนดแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอน สืบมรรคาซึ่งจะเปิดการแสดง ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ถึง ๕ ธันวาคม

อ่านบทความนี้

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 4 จังหวัด ระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่

อ่านบทความนี้

ไปรษณีย์ไทย ชูบริการ “ส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น” ตอบโจทย์ยุค e-Commerce

ขยายเวลาให้บริการ 24 ชั่วโมง 365 วัน พร้อมมอบส่วนลดค่าส่งจัดหนักกว่า 70% สำหรับลูกค้า COD บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพิ่มศักยภาพการขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม ด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (E

อ่านบทความนี้