เลือกตั้ง "บอร์ดประกันสังคม" ดูแลผลประโยชน์ 2.3 ล้านล้านบาท

30 ต.ค. 2566 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เลือกตั้ง "บอร์ดประกันสังคม" ดูแลผลประโยชน์ 2.3 ล้านล้านบาท
ผู้ประกันตนต้องรู้ 24 ธ.ค.2566 สำนักงานประกันสังคมจะเปิดให้เลือกตั้ง
คณะกรรมการครั้งแรกในประวัติศาสตร์
มีบทบาทสำคัญในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนทุกคน
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค.2566 เวลา 08.00-16.00 น.โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ผู้ประกันตน 1 คน สามารถลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ 7 คน และนายจ้าง 1 คน สามารถลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างได้ 7 คน
เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตน ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทางเว็บไซต์ ในวันที่ 10 พ.ย.2566
บทบาท "บอร์ดประกันสังคม"
ความสำคัญและบทบาทของบอร์ดประกันสังคม เช่น เสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ, พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ, วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง, วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง, พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานประกันสังคม
ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใช้มือถือนานเกินไป เท่ากับทำร้ายสุขภาพ

5 วิธี การใช้งานมือถือ “แบบไม่ทำร้ายสุขภาพ” 1.ไม่ใช้มือถือต่อเนื่องเป็นเวลานาน 2.ปรับความสว่างจอให้พอดี ปรับตัวอักษรให้เหมาะกับสายตา 3.เลือกทำกิจกรรมหรืองานอดิเรกอื่นแทน

อ่านบทความนี้

14-21 พ.ย.นี้ กรมอุตุฯ คาดมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง แผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบน และฝนเริ่มลดลง

กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตพยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า ระหว่าง 12-21 พ.ย. 66 จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป (ECMWF) โดยระบุว่าช่วง 12 -13 พ.ย.66 คาดว่ายังมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางเริ่มแผ่เสริมล

อ่านบทความนี้

คนใช้บัตรทองต้องรู้ ‘ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล’ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสูงสุด 4 แสนบาท

คนใช้บัตรทองต้องรู้ ‘ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล’ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสูงสุด 4 แสนบาท . ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) รู้หรือไม่? หากใช้

อ่านบทความนี้