เปิดวิธีลงทะเบียน รับสิทธิ์ "ค่าน้ำ - ค่าไฟ" โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 65 เริ่ม 15 มี.ค. 66

16 มี.ค. 2566 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปิดวิธีลงทะเบียน รับสิทธิ์ "ค่าน้ำ - ค่าไฟ" โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 65 เริ่ม 15 มี.ค. 66
มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา เป็นหนึ่งในมาตรการการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 65 โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คือ
วงเงินค่าไฟฟ้า : 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
วงเงินค่าน้ำประปา : 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
 
ผู้ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า และค่าประปาได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้มีบัตรฯ รับบริการอยู่
✅ สิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่
1. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
หรือผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis
เบอร์ติดต่อ 1130
2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th
เบอร์ติดต่อ 1129
3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)
หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th
เบอร์ติดต่อ 08-6848-1284
✅ สิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่
1. สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.)
หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet
เบอร์ติดต่อ 1125
2. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
หรือผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html
เบอร์ติดต่อ 1662
 
เงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิ
ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายใน 8 เม.ย 66 หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายใน 20 เม.ย 66 และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายใน 25 มี.ค. 66 จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเม.ย. 66”
 
ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนภายหลังวันและเวลาดังกล่าว เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 ของแต่ละเดือน หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 ของแต่ละเดือน และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน จะสามารถได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนถัดไป (ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง) สำหรับการใช้สิทธิ กำหนดให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน
 
ที่มา : NNT สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกันตนหญิง ม.33 - 39 ตรวจมะเร็งเต้านม – ปากมดลูก – รักษาฟรี!! ไม่จำกัดวงเงินและจำนวนครั้ง

สำนักงานประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 โดยผู้ประกันตนหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกได้ฟรี ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงกา

อ่านบทความนี้

เตือนกลุ่มเสี่ยง เลี่ยง PM2.5 มีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์

กรมอนามัย เตือน ประชาชนหมั่นตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยกลุ่มเปราะบางต่อฝุ่น PM2.5 ได้แก่ - หญิงตั้งครรภ์ อวัยวะต่างๆ ของทารกในครรภ์กำลังพัฒนา อาจได้รับผลกระทบจากมลพิษที่แม่ได้รับผ่านสายรก - เด็กเล็ก ปอ

อ่านบทความนี้

เตือน !! ผู้ขับขี่ที่มีใบสั่งค้างชำระ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ต้องชำระค่าปรับ หากเพิกเฉยต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้ใบแทนภาษีชั่วคราว

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำเตือนผู้ขับขี่ที่มีใบสั่งค้างชำระ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป เมื่อไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปี นายทะเบียนรถยนต์จะไม่ออกเครื่องหมายแสดงการเส

อ่านบทความนี้