ปลัด ศธ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่1/2563

18 พ.ย. 2563 / กระทรวงศึกษาธิการ
ปลัด ศธ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่1/2563

(17 พฤศจิกายน 2563) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/ 2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ อยู่ภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุน โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก

โดยที่ประชุมรับทราบ ผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ของพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบ “โครงการพัฒนาหลักสูตรแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการศึกษา” สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 58 โรง และโรงเรียนที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน 8 โรง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบมีองค์ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนงานและโครงการ ที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฮ่องกง โควิดพุ่งอีกรอบ สั่งเบรค"ทราเวลบับเบิล" สิงคโปร์

สำนักงานเลขาธิการคณะผู้บริหารฮ่องกงออกแถลงการณ์ เลื่อนกำหนด โครงการ "ทราเวล บับเบิล" กับสิงคโปร์ ออกไปอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จากเดิมอาทิตย์ที่ 22 พ.ย. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา201

อ่านบทความนี้

ศธ.จัดพิธีรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย รร.ราชวินิต และ รร.ราชวินิต มัธยม

กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึก

อ่านบทความนี้

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ผู้ติดเชื้อสะสม 3,942 ราย (เพิ่มขึ้น 16 ราย)  เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 16 ราย เสียชีวิตรวม 60 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวัน

อ่านบทความนี้