มารู้จัก อสด. (อาสาสมัครดิจิทัล) กันดีกว่า?

25 ก.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มารู้จัก อสด. (อาสาสมัครดิจิทัล) กันดีกว่า?

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้องการสร้างอาสาสมัครที่จะให้คำแนะนำการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกต้อง เพื่อดำเนินภารกิจ

  • ส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลในพื้นที่
  • ประสานงานและให้ความรู้ด้านดิจิทัลกับชุมชน

โดยจะอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงใน 3 ด้าน

  • รู้งาน

ให้คำแนะนำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแอปพลิเคชันของหน่วยงาน

  • รู้บทบาท

ถ่ายทอดบทบาทและภารกิจให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจ

  • รู้ช่องทาง

แนะนำช่องทางการสืบค้นข้อมูลรวมถึงการใช้งานแอปพลิเคชันให้ประชาชนนำไปใช้งานจริงได้

พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ อาทิ

  • ใช้สื่อสาร นำเสนอและบริหารจัดการข้อมูล
  • สร้างอาชีพและเพิ่มโอกาสหารายได้ เช่นการค้าออนไลน์ (e-Commerce) การเกษตร (e-Agriculture) หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว (e-Tourism)
  • ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น หาความรู้เพิ่มเติม (e-Education) สุขภาพ (e-Health) และใช้บริการภาครัฐ (e-Government)
  • พัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่น เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ThaiMOOC ChulaMOOC หรือ DepaMOOC

โดยในปี 2563 จะเริ่มพัฒนาแกนนำ อสด. จำนวน 880 คน เพื่อเป็นตัวแทนขยายผลให้มี อสด. ระดับหมู่บ้านในปีต่อ ๆ ไป

 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล อสด. และหลักสูตรได้ที่: คลิกลิงก์  หรือสแกนจาก QR Code ด้านล่าง

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ANTI -FAKE NEWS CENTER | ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2563

จากการมอนิเตอร์และรับแจ้งเบาะแสข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม พบจำนวนข้อความทั้งหมด 290,270 ข้อความ โดยจากข้อความที่เข้ำมาทั้งหมด แบ่งเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบทั้งหมด 10 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไป

อ่านบทความนี้

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2563

ผู้ติดเชื้อสะสม 3,700 ราย (เพิ่มขึ้น 9 ราย)   เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย   เสียชีวิตรวม 59 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ

อ่านบทความนี้

ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงิน 1,800 ล้านบาท เริ่มจ่ายเงินรอบแรก 20 พฤศจิกายนนี้

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/

อ่านบทความนี้