รมว.ศธ.ย้ำ สอศ.-สพฐ.-สป. ร่วมบูรณาการแผนงาน ดันสายอาชีวะเป็นกำลังหลักขับเคลื่อนประเทศ

25 ก.ย. 2563 / กระทรวงศึกษาธิการ
รมว.ศธ.ย้ำ สอศ.-สพฐ.-สป. ร่วมบูรณาการแผนงาน ดันสายอาชีวะเป็นกำลังหลักขับเคลื่อนประเทศ

(23 กันยายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้เน้นย้ำการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานปลัดกระทรวง (สป.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำแผนการวางอัตรากำลังตำแหน่งต่าง ๆ มาพิจารณาร่วมกัน เนื่องจากวางแนวทางให้อาชีวศึกษาเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า และผลักดันให้มีหลักสูตรที่น่าสนใจ มีสายวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาด

ขณะที่การเตรียมบุคลากร อาจารย์ในสาขาต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ที่ต้องนำตำแหน่งครูโอนย้ายมาจาก สพฐ. เพราะในอนาคตนักเรียนจากสายสามัญจะลดลง ดังนั้น 3 หน่วยงานดังกล่าวจึงต้องบูรณาการร่วมกันกับคุรุสภา สำนักงาน ก.ค.ศ. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมอัตรากำลังตามนโยบายที่กำลังจะเปลี่ยนไป

ทั้งนี้ ศธ.คาดหวังว่าจำนวนผู้เรียนสายอาชีวะจะมีจำนวนมากขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 จึงต้องทำการประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากมาเรียนสายอาชีพ แม้ขณะนี้ได้ทำมาพอสมควรแล้ว แต่จะทำได้ครบทุกพื้นที่หรือไม่นั้น คงต้องดูความเกี่ยวเนื่องกับงบประมาณด้วย

แต่ก็ยังคงเชื่อว่า ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนจะเห็นความสำคัญของสายอาชีวะ และมีความมั่นใจที่จะส่งลูกหลานเข้ามาเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ANTI -FAKE NEWS CENTER | ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2563

จากการมอนิเตอร์และรับแจ้งเบาะแสข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม พบจำนวนข้อความทั้งหมด 290,270 ข้อความ โดยจากข้อความที่เข้ำมาทั้งหมด แบ่งเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบทั้งหมด 10 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไป

อ่านบทความนี้

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2563

ผู้ติดเชื้อสะสม 3,700 ราย (เพิ่มขึ้น 9 ราย)   เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย   เสียชีวิตรวม 59 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ

อ่านบทความนี้

ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงิน 1,800 ล้านบาท เริ่มจ่ายเงินรอบแรก 20 พฤศจิกายนนี้

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/

อ่านบทความนี้