รวมใจเป็นหนึ่งเดียว จิตอาสาแพ็คถุงพระราชทาน ที่หอประชุม ร.ร.ดอนมดแดงวิทยาคม

อุบลราชธานี / ดอนมดแดง / เหล่าแดง / หมู่ 5 บ้านหนองหล่ม
รวมใจเป็นหนึ่งเดียว จิตอาสาแพ็คถุงพระราชทาน ที่หอประชุม ร.ร.ดอนมดแดงวิทยาคม
เหล่าจิตอาสาแพคถุงพระราชทาน ที่หอประชุม ร.ร.ดอนมดแดงวิทยาคม อ.ดอนมดแดง เพื่อเตรียมมอบช่วยเหลือประชาชนชาวอำเภอดอนมดแดงที่ประสบภัยน้ำท่วม

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประชาคม เกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนภัยแล้ง

เกษตรกรเขตอำเภอเมือง ต.โคกสูง ได้มารวมกันเพื่อทำประชาคม ภัยแล้งปี 2562 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านลำเชิงไกร หมู่ 9

อ่านบทความนี้

แถลงข่าวพร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

เย็นวันนี้ (17 ก.ย. 62) ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราพร้อมด้วยนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศ

อ่านบทความนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

วันนี้(18 ก.ย. 62) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนครศรีธรรมราช กิจกรรมเชื่อมโย

อ่านบทความนี้