รวมใจเป็นหนึ่งเดียว จิตอาสาแพ็คถุงพระราชทาน ที่หอประชุม ร.ร.ดอนมดแดงวิทยาคม

อุบลราชธานี / ดอนมดแดง / เหล่าแดง / หมู่ 5 บ้านหนองหล่ม
รวมใจเป็นหนึ่งเดียว จิตอาสาแพ็คถุงพระราชทาน ที่หอประชุม ร.ร.ดอนมดแดงวิทยาคม
เหล่าจิตอาสาแพคถุงพระราชทาน ที่หอประชุม ร.ร.ดอนมดแดงวิทยาคม อ.ดอนมดแดง เพื่อเตรียมมอบช่วยเหลือประชาชนชาวอำเภอดอนมดแดงที่ประสบภัยน้ำท่วม

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำนักวิจัยมอบป้ายจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน

วันนี้(14 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 14.00 น. นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง แ

อ่านบทความนี้

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน

สพอ.สากเหล็ก วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก จัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอสากเหล็ก ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก จัง

อ่านบทความนี้

หมู่บ้านของเราต้องดูแล

เรียนผู้บังคับบัญชา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก นายภูมิทัศน์ พิศไทย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. ชรบ.และจิตอาสา ร่วมจัดจุดตรวจในชุมชนโคร

อ่านบทความนี้