เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขังและกายบริหาร 10 ท่าพญายม เรือนจำ ทัณฑสถานเขต 8 รอบชิงชนะเลิศ

นครศรีธรรมราช / เมืองนครศรีธรรมราช / ปากนคร / หมู่ 3 นางพระยา
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขังและกายบริหาร 10 ท่าพญายม เรือนจำ ทัณฑสถานเขต 8 รอบชิงชนะเลิศ
วันนี้ (20 สิงหาคม 2562) พันตรีรัฐกฤษณ์ ใจจริง หัวหน้าผู้ตรวจกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานการประกวดแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขังและกายบริหาร 10 ท่าพญายม เรือนจำ ทัณฑสถานเขต 8 รอบชิงชนะเลิศ โดยมี พ.ต.ท.วรชัย อารักษ์รัฐ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้คุม และเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจผู้ต้องขังที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการประกวดแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขังและกายบริหาร 10 ท่าพญายม เรือนจำ ทัณฑสถานเขต 8 รอบชิงชนะเลิศ โดยกรมราชทัณฑ์กำหนดให้มีการประกวดแข่งขันขึ้น ตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ ก้าวที่ 3 เรื่อง การฝึกวินัยผู้ต้องขังได้กำหนดให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ดำเนินการฝึกซ้อมการสวนสนามผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยและให้ผู้ต้องขังมีความแข็งแรง อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการจัดระเบียบภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์จึงได้กำหนดให้เรือนจำประธานเขตดำเนินการจัดการประกวดการแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขังและกายบริหาร 10 ท่าพญายม เรือนจำ ทัณฑสถานเขต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยได้แบ่งการประกวดแข่งขันในรอบแรกเพื่อคัดเลือกทีมจาก 3 กลุ่มพื้นที่ภายในเขต ได้แก่ เรือนจำกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง, เรือนจำกลุ่มพื้นที่ฝั่งอันดามัน 5 แห่ง, เรือนจำในกลุ่มพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 แห่ง โดยในแต่ละกลุ่มคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็นตัวแทนกลุ่ม ๆ ละ 2 ทีม เพื่อเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรือนจำประธานเขต 8 ในวันนี้ ซึ่งมีเรือนจำตัวแทนกลุ่มที่ชนะได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันรองชิงชนะเลิศ ได้แก่ เรือนจำอำเภอไชยา เรือนจำอำเภอหลังสวน เรือนจำจังหวัดภูเก็ต เรือนจำจังหวัดพังงา เรือนจำอำเภอทุ่งสง ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช และเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช โดยผลการตัดสิน คณะกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะการสวนสนาม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ปรากฏว่า เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งประเภทสวนสนามผู้ต้องขัง และกายบริหาร 10 ท่าพญายม…///

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำบุญตักบาตร วันเบ็ณฑ์ตู๊จ

วันนี้ วันที่ 13 /9/62 วันเบ็ณฑ์ตู๊จหรือวันเบ็ณฑ์เล็ก คือวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 10 จะมีทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่บ้าน และนำภัตตาหารไปถวายพระสงฆ์ที่วัดเพื่ออุทิศให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

อ่านบทความนี้

โรงเรียนผู้สูงอายุ

องค์การบริหารตำบลโชคเหนือ ดำเนินโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอาย

อ่านบทความนี้

ขอเชิญร่วมทอดกฐิน

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี๒๕๖๒​ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาหน้าเมรุ และบูรณปฎิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒​ ที่วัดหนองโดน ตำบลหนองโดน​ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี เป็นเจ้าภาพผ้า

อ่านบทความนี้