จังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงข่าวพร้อมจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 29 ณ สนามแข่งขันต่างๆ รวม 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562นี้

นครศรีธรรมราช / เมืองนครศรีธรรมราช / ปากนคร / หมู่ 3 นางพระยา
จังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงข่าวพร้อมจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 29 ณ สนามแข่งขันต่างๆ รวม 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562นี้
วันนี้(22 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ดร.เจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายภานุวัชร แก้วลำหัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 พร้อมด้วยนายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และว่าที่ ร.ต.สมพร แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวยืนยันความพร้อมการจัดงานในด้านต่างๆ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 29 ภายใต้ชื่อคำขวัญที่ว่า "มัธยมวิชาการ สืบสานหัตถศิลป์ ระบิลศาสตร์ ยุวปราชญ์เมืองนคร" มีคณะครู นักเรียนและผู้สนใจ เข้ารับฟังการแถลงข่าว สำหรับการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562 มีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 โดยใช้สนามแข่งขัน ณ สถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สนามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ,โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษา นำเสนอผลงานทางวิชาการ การแสดงศักยภาพและความสามารถของนักเรียน และการประกวด/แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคใต้และระดับชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและการประกาศเกียรติคุณเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาและการบริหารทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขต โดยมีกำหนดเปิดงาน ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตร/ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารและผู้ที่คุณประโยชน์แก่สถานศึกษา การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของนักเรียนจากโรงเรียน 4 กลุ่มสหวิทยาเขต และการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาวิชาการทุกด้าน เป็นต้น

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฝึกอาชีพ

นาวสาวณัฐธพร สมร ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่ในเขตตำบลโสน จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ(การทำเนื้อแดดเดียว) ให้กับผู้นำชุมชนและกลุ่มสตรีบ้านสวาย ม.7 ต.โสน อ.ขุขันธ์

อ่านบทความนี้

ตรัง​ ตู้กับข้าวเสบียงบุญแบ่งปันให้ผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด19

ตรัง ชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังคิดไอเดียแปลกใหม่ จัดทำตู้กับข้าวเสบียงบุญ หรือตู้ปันสุข เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาแบ่งปันไปกินไปใช้ และให้ผู้ใจบุญนำข้าวของมาเติม ชมรมคนพิการเทศบาลนครตร

อ่านบทความนี้

น้ำผึ้งป่า

น้ำผึ้งป่าของดีจากชุมชนหมู่11บ้านดงอินตาเหนือ เป็นผลผลิตธรรมชาติโดยไม่มีการเลี้ยงด้วยอาหารใดๆ การเก็บเอาน้ำผึ้งโดยใช้ระบบหยดไม่มีการบีบครั้นใดๆ จึงรับประกันคุณภาพว่าเป็นน้ำผึ้งที่บริสุทธิ์ปลาดสจากสิ่ง

อ่านบทความนี้