จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งมอบพื้นที่ให้อำเภอ ท้องถิ่นดูแลพื้นที่ป่าพรุ หลังสถานการณ์ไฟป่าสงบ ส่วนหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ เดินทางกลับที่ตั้งปกติแล้ว

นครศรีธรรมราช / เมืองนครศรีธรรมราช / ปากนคร / หมู่ 3 นางพระยา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งมอบพื้นที่ให้อำเภอ ท้องถิ่นดูแลพื้นที่ป่าพรุ หลังสถานการณ์ไฟป่าสงบ ส่วนหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ เดินทางกลับที่ตั้งปกติแล้ว
วันนี้(22 ส.ค.62) ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดนครศรีธรรมราช (ส่วนหน้า) สถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ประชุมสรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง โดยมีนายอำเภอ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ข้อสรุป ให้ยุติบทบาทของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯส่วนหน้า แล้วส่งมอบการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ให้นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบ แต่ยังคงศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่ศาลากลางจังหวัดไว้เช่นเดิม และหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ นำเครื่องจักรกล พร้อมอุปกรณ์ดับไฟต่าง ๆ และกำลังพลกลับสู่ที่ตั้งปกติของแต่ละหน่วยงานแต่พร้อมรับการประสานเมื่อจำเป็น ยกเว้น เครื่องสูบน้ำของกรมชลประทาน และเครื่องสูบน้ำระยะไกลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงสูบน้ำเข้าพื้นที่ที่มีความจำเป็นในบางจุด และให้เตรียมความพร้อมไว้เมื่อจำเป็นสามารถใช้งานได้ทันที ส่วนกำลังที่ยังคงอยู่ประจำในพื้นที่ของกรมอุทยานฯ คือเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า จำนวน 487 นาย และเจ้าหน้าที่เสือไฟของกรมป่าไม้ จำนวน 60 นาย ซึ่งกำลังดังกล่าวจะคงอยู่ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2562 ตามแผนปฏิบัติการเดิมที่กำหนดไว้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า นับจากนี้ไปกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะมีการแปรภาพถ่ายทางดาวเทียมโดยยึดเอาภาพถ่ายปี 2557 เพื่อสำรวจว่ามีพื้นที่ใดบ้างที่ถูกบุกรุกหลังปี 2557 ซึ่งจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เช่นเดียวกับพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ หากตรวจพบว่าการการเข้าไปจับจองครอบครองพื้นที่ทำกินจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด ส่วนในอนาคตหากประชาชนมีความจำเป็นต้องเข้าไปทำมาหากิน เช่น เลี้ยงสัตว์ หาของป่าในเขตอนุรักษ์ ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ หรืออุทยาน หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านรับทราบก่อนซึ่งต้องทำข้อตกลงร่วมกัน เพราะเมื่อเกิดเหตุขึ้นจะสามารถสืบสวนสอบสวนหาผู้รับผิดชอบได้ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งที่เป็นจุดหลักในพื้นที่ทางตอนใต้ของป่าได้ควบคุมและดับสนิทหมดแล้ว แต่ที่ยังพบมีไฟคุกรุ่นอยู่ในพื้นที่ตอนบนของป่า สว่นใหญ่อยู่ในพื้นที่การเกษตรที่ดิน ส.ป.ก.ที่อยู่ติดแนวป่าพรุของ 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3และ 4 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด หมู่ที่12 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ และ หมู่ที่ 2,6 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ ซึ่งได้มอบหมายให้นายอำเภอทั้ง 3 อำเภอ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ไปปฏิบัติการ เฝ้าระวัง รวมทั้งการสูบน้ำอัดเข้าพื้นที่ป่าดังกล่าวแล้ว../////

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประชาคม เกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนภัยแล้ง

เกษตรกรเขตอำเภอเมือง ต.โคกสูง ได้มารวมกันเพื่อทำประชาคม ภัยแล้งปี 2562 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านลำเชิงไกร หมู่ 9

อ่านบทความนี้

แถลงข่าวพร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

เย็นวันนี้ (17 ก.ย. 62) ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราพร้อมด้วยนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศ

อ่านบทความนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

วันนี้(18 ก.ย. 62) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนครศรีธรรมราช กิจกรรมเชื่อมโย

อ่านบทความนี้