สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมอบรมสัมนาเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”

นครศรีธรรมราช / เมืองนครศรีธรรมราช / ปากนคร / หมู่ 3 นางพระยา
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมอบรมสัมนาเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาววาสนา หนูแดง นักวิชาการสถิติชำนาญการ และนางประไพพิศ อินทศร เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง " ประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย (ครั้งที่ ๒) โดยมีนายภุชพงศ์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา ณ โรงแรมวรวนาหัวหินโฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำนักวิจัยมอบป้ายจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน

วันนี้(14 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 14.00 น. นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง แ

อ่านบทความนี้

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน

สพอ.สากเหล็ก วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก จัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอสากเหล็ก ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก จัง

อ่านบทความนี้

หมู่บ้านของเราต้องดูแล

เรียนผู้บังคับบัญชา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก นายภูมิทัศน์ พิศไทย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. ชรบ.และจิตอาสา ร่วมจัดจุดตรวจในชุมชนโคร

อ่านบทความนี้