คาดการณ์การเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก

อุดรธานี / วังสามหมอ / หนองกุงทับม้า / หมู่ 9 ภูเงิน
คาดการณ์การเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก
ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 ประกาศกรมอตุนิยมวิทยา ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา และลาว เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณ ประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง คำแนะนำโดยกรมพัฒนาที่ดิน จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา สภาพภูมิประเทศ การเกษตร และธรณีวิทยาร่วมกัน โดยระบบสรสนเทศภูมิศาสตร์ ขอให้ประชาชน ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และปริมาณฝน ที่ตกสะสม และปริมาณน้ำที่ไหลมาจากทางต้นน้ำที่จะท่าให้เกิด น้ำท่วมฉับพลัน น้ำปาไหลหลาก น้ำระบายไม่ทัน และ น้ำล้นตลิ่ง พื้นที่เฝ้าระวังบริเวณจ้งหวัดดังนี้ ได้แก่ น่าน เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ เชียงราย พะเยา ภาคเหนือ และ ลำปาง ได้แก่ นครนายก เพชรบุรี และ กาญจนบุรี ภาคกลาง ภาคตะวันออก ได้แก่ ปราจีนบุรี สระแก้ว และ ตราด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สกลนคร กาพลินธุ์ หนองคาย อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และ อุดรธานี ภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส และ ปัตตานี cr.กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 21 สิงหาคม 2562

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำนักวิจัยมอบป้ายจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน

วันนี้(14 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 14.00 น. นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง แ

อ่านบทความนี้

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน

สพอ.สากเหล็ก วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก จัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอสากเหล็ก ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก จัง

อ่านบทความนี้

หมู่บ้านของเราต้องดูแล

เรียนผู้บังคับบัญชา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก นายภูมิทัศน์ พิศไทย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. ชรบ.และจิตอาสา ร่วมจัดจุดตรวจในชุมชนโคร

อ่านบทความนี้