คาดการณ์การเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก

อุดรธานี / วังสามหมอ / หนองกุงทับม้า / หมู่ 9 ภูเงิน
คาดการณ์การเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก
ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 ประกาศกรมอตุนิยมวิทยา ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา และลาว เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณ ประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง คำแนะนำโดยกรมพัฒนาที่ดิน จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา สภาพภูมิประเทศ การเกษตร และธรณีวิทยาร่วมกัน โดยระบบสรสนเทศภูมิศาสตร์ ขอให้ประชาชน ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และปริมาณฝน ที่ตกสะสม และปริมาณน้ำที่ไหลมาจากทางต้นน้ำที่จะท่าให้เกิด น้ำท่วมฉับพลัน น้ำปาไหลหลาก น้ำระบายไม่ทัน และ น้ำล้นตลิ่ง พื้นที่เฝ้าระวังบริเวณจ้งหวัดดังนี้ ได้แก่ น่าน เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ เชียงราย พะเยา ภาคเหนือ และ ลำปาง ได้แก่ นครนายก เพชรบุรี และ กาญจนบุรี ภาคกลาง ภาคตะวันออก ได้แก่ ปราจีนบุรี สระแก้ว และ ตราด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สกลนคร กาพลินธุ์ หนองคาย อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และ อุดรธานี ภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส และ ปัตตานี cr.กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 21 สิงหาคม 2562

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประชาคม เกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนภัยแล้ง

เกษตรกรเขตอำเภอเมือง ต.โคกสูง ได้มารวมกันเพื่อทำประชาคม ภัยแล้งปี 2562 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านลำเชิงไกร หมู่ 9

อ่านบทความนี้

แถลงข่าวพร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

เย็นวันนี้ (17 ก.ย. 62) ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราพร้อมด้วยนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศ

อ่านบทความนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

วันนี้(18 ก.ย. 62) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนครศรีธรรมราช กิจกรรมเชื่อมโย

อ่านบทความนี้