สุรินทร์: #ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ป้ายแดงโชว์ผลงาน

สุรินทร์ / เขวาสินรินทร์ / บ้านแร่ / หมู่ 10 บ้านอากลัว
สุรินทร์: #ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ป้ายแดงโชว์ผลงาน
#ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ป้ายแดงโชว์ผลงาน 8 สิงหาคม 2562บ้านตากูก หมู่ที่ 2 ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ นำโดยนายสมพรณ์ ขาวงาม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ส.อบต.กรรมการหมู่บ้าน.อ.ส.มและจิต อาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้ปฎิบัติงาน 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1.ร่วมแรงร่วมใจกันซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำที่ชำรุดและถนนคอนกรีตที่พังมานานแล้ว กิจกรรมที่ 2.เมื่อเวลา 15.00น.ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายพร้อมฉีดพ่นหมอกควันเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้