จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

นครศรีธรรมราช / เมืองนครศรีธรรมราช / ปากนคร / หมู่ 3 นางพระยา
จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจและประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานส่วนบุคคลไปด้วย เช่น ถุงมือ พร้า จอบ คราด ไม้กวาดก้านมะพร้า ถุงดำ เครื่องตัดหญ้า กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้

บทความที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ที่ลำดวน

วันนี้ 22 พ.ย.62 เวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ จาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำดวน ได้ออกมาทำการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ให้กับ โค-กระบือ ในหมู่บ้านส

อ่านบทความนี้

สวนพอเพียงตามนตรี

ตามนตรี น้อมนำหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยยึดหลัก ป่า 3อย่างประโยชน์ 4อย่าง และทำการเกษตรแบบพอเพียง ทำนาเกษตรอินทรีย์แบบวิถีชาวบ้าน

อ่านบทความนี้

คนลำดวนศึกษาดูงาน

นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอลำดวน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อบต.ตรำดม เจ้าหน้าที่ กทบ.อ.ลำดวน ผู้นำชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านทับมะระ ศึกษาดูงาน "โมเดลโก่งธนู"กิจกรรมเสริมสร้าง

อ่านบทความนี้