จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

นครศรีธรรมราช / เมืองนครศรีธรรมราช / ปากนคร / หมู่ 3 นางพระยา
จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจและประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานส่วนบุคคลไปด้วย เช่น ถุงมือ พร้า จอบ คราด ไม้กวาดก้านมะพร้า ถุงดำ เครื่องตัดหญ้า กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้