กองทัพภาคที่ 4 เตรียมความพร้อมกำลังพล อุปกรณ์รับมืออุทกภัยภาคใต้ พร้อมปล่อยขบวนรถส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครศรีธรรมราช / เมืองนครศรีธรรมราช / ปากนคร / หมู่ 3 นางพระยา
กองทัพภาคที่ 4 เตรียมความพร้อมกำลังพล อุปกรณ์รับมืออุทกภัยภาคใต้ พร้อมปล่อยขบวนรถส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันนี้ ( 10 ตุลาคม 2562 ) ที่หน้าสโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกสิบล้อ 5 คัน ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพภาคที่ 4 ผู้บังคับหน่วยภายในค่ายวชิราวุธ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จากหน่วยภายในค่ายวชิราวุธ และภาคส่วนต่างๆ ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยสิ่งของทั้งหมด จะไปนำส่งให้กับกองทัพภาคที่ 2 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ตามที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ในห้วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบในหลายจังหวัดเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ได้รับความเดือดร้อน ในการนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสิ่งของบริจาค นำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและรับบริจาคขึ้น จำนวน 2 จุด ตั้งแต่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นมา จุดที่ 1 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจุดที่ 2 ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคสิ่งของ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี สรุปยอดเงินที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 246,400 บาท รวมทั้งสิ่งของอุปโภค บริโภคต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยสิ่งของทั้งหมด จะไปนำส่งให้กับกองทัพภาคที่ 2 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวด้วยว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปนั้น ทาง พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาอุทกภัยของกองทัพภาคที่ 4 จำนวน 22 หน่วย เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล เครื่องมือสื่อสารและเครื่องมืออุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทันทีหากเกิดเหตุขึ้น โดยมีการทำแผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยประจำพร้อมจัดทำบัญชีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงไว้พร้อมแล้ว โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฝึกอาชีพ

นาวสาวณัฐธพร สมร ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่ในเขตตำบลโสน จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ(การทำเนื้อแดดเดียว) ให้กับผู้นำชุมชนและกลุ่มสตรีบ้านสวาย ม.7 ต.โสน อ.ขุขันธ์

อ่านบทความนี้

ตรัง​ ตู้กับข้าวเสบียงบุญแบ่งปันให้ผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด19

ตรัง ชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังคิดไอเดียแปลกใหม่ จัดทำตู้กับข้าวเสบียงบุญ หรือตู้ปันสุข เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาแบ่งปันไปกินไปใช้ และให้ผู้ใจบุญนำข้าวของมาเติม ชมรมคนพิการเทศบาลนครตร

อ่านบทความนี้

น้ำผึ้งป่า

น้ำผึ้งป่าของดีจากชุมชนหมู่11บ้านดงอินตาเหนือ เป็นผลผลิตธรรมชาติโดยไม่มีการเลี้ยงด้วยอาหารใดๆ การเก็บเอาน้ำผึ้งโดยใช้ระบบหยดไม่มีการบีบครั้นใดๆ จึงรับประกันคุณภาพว่าเป็นน้ำผึ้งที่บริสุทธิ์ปลาดสจากสิ่ง

อ่านบทความนี้