My Act แอพฯกระตุ้นคนออกกำลังกาย

21 พ.ย. 2561 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
My Act แอพฯกระตุ้นคนออกกำลังกาย

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นในหมวด สุขภาพ และการสาธารณสุข อย่าง ‘MyAct’ ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวช่วยในการออกกำลังกาย โดยจะช่วยในการคำนวณปริมาณการเผาผลาญแคลอรี่ในแต่ละวัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงระยะทางการเดินหรือวิ่งในชีวิตประวัน ซึ่งนำไปวิเคราะห์รวมกับน้ำหนัก ส่วนสูง และเพศของเราด้วย

My Act เป็นผลงานวิจัยทางด้านโมบายแอพลิเคชั่นที่ต่อยอดมาจากโปรแกรมตรวจวัดกิจกรรมรายวันของบุคคลบนโทรศัพท์มือถือแบบอัตโนมัติ (DRIFT) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและเนคเทค เพื่อที่จะนำมาใช้ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นโปรแกรมสำหรับใช้งานบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ทำหน้าที่ในการช่วยตรวจสอบกิจกรรมประจำวัน ตามระดับความหนักเบา มีการจัดแยกประเภทกิจกรรม ได้แก่ นอน นั่ง เดิน และวิ่ง หรือการออกกำลังกายโดยการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รพ.จุฬาลงกรณ์ เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลในการแปลงประเภทกิจกรรมเป็นพลังงานแคลอรี My Act คำนวณปริมาณพลังงานที่ใช้ไปในแต่ละกิจกรรมในแต่ละวัน เก็บเป็นสถิติห้กับแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์พฤติกรรมสำหรับกรณีคนไข้ที่มาปรึกษา หรือใช้กับกรณีบุคลากร บุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละบุคคล อันจะเป็นการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี

ขณะที่รูปแบบการทำงานของโปรแกรมตรวจวัดกิจกรรมรายวันของบุคคลบนโทรศัพท์มือถือแบบอัตโนมัติ My Act จะเก็บข้อมูล ระยะเวลาและพลังงานที่ทำในแต่ละกิจกรรม รวมถึงระยะทางและจำนวนก้าวที่เดิน หรือวิ่งได้และแปลงเป็นพลังงานแคลอรี่ที่ใช้ไป โดยใช้ฐานข้อมูลของกิจกรรมการออกกำลังกาย (Compendium of physical activities) เมื่อโปรแกรมถูกเปิดใช้งานครั้งแรก โปรแกรมจะฝังตัว และตรวจสอบการเคลื่อนไหวของโทรศัพท์ที่สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นระยะๆ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าโทรศัพท์ค้างไว้ ซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมตรวจวัดการออกกำลังกายที่มีอยู่ทั่วๆ ไป ที่ต้องอาศัยผู้ใช้เป็นผู้บอกว่า ขณะนี้กำลังออกกำลังกาย ให้ทำการจับเวลา หาตำแหน่ง คำนวณระยะทาง เป็นต้น

นอกจากนี้ โปรแกรมฯ จะทำการเก็บค่าเซ็นเซอร์ต่างๆ ในโทรศัพท์แล้วนำมาทำการประมวลผลวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการประมวลผลสัญญาณทางดิจิตอลผู้ใช้สามารถดูข้อมูลย้อนหลังจากโทรศัพท์ หรือหากต้องการก็สามารถส่งข้อมูลกิจกรรมไปที่เซิร์ฟเวอร์โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเองด้วยมือ และสามารถดูย้อนหลังข้อมูลเหล่านี้ได้ในรูปแบบรายงานรายวันและกราฟ นอกจากนั้น My Act ยังสรุปข้อมูลเป็นสถิติให้ทราบตั้งแต่เปิดใช้งาน อย่างไรก็ตาม My Act ทำงานร่วมกับเว็บไซต์ของศูนย์สร้างเสริมสุขภาพโครงการสวนลุมฯ สวนสุขภาพ ผู้ประสงค์จะใช้งานต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานในเว็บไซต์แล้วดาวน์โหลดโปรแกรม My Act มาใช้.

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน My Act  สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งในระบบ iOS และ Android

บทความที่เกี่ยวข้อง

หิด โรคผิวหนังใกล้ตัว

ใครที่มักมีอาการคันบริเวณผิวหนัง ง่ามมือ หรือบริเวณอื่นๆ ของร่างกาย คุณอาจกำลังเสี่ยงเป็น"โรคหิด" อยู่ก็ได้นะครับ "หิด" สามารถติดต่อได้ง่ายจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคหิด เช่น สัมผัสผิวหนังโดยต

อ่านบทความนี้

เคล็ดไม่ลับฟิตร่างกายแบบไหนเพื่อให้ปั่นจักรยานได้ดีขึ้น

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการปั่นจักรยานเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับคนทุกเพศทุกวัยในปัจจุบัน เพราะข้อดีอย่างหนึ่งของการปั่นจักรยานคือนักปั่นสามารถเลือกระดับการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเอง ทั้งการป

อ่านบทความนี้

เซ็บเดิร์ม ผื่นแพ้ต่อมไขมัน ไม่ติดต่อแต่เรื้อรัง

"เซ็บเดิร์ม" หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ "ผื่นแพ้ต่อมไขมันอักเสบ" พบได้บ่อยและเป็นได้ทุกวัย ลักษณะเป็นผื่นแดงจางๆ เป็นขุยละเอียดสีขาวหรือสีเหลืองมันๆ บางคนอาจมีอาการคันร่วมด้วย มักเกิดบริเวณผิวหนังที่ม

อ่านบทความนี้