ซื้อยาผ่านเน็ตอันตราย ระวังได้ไม่คุ้มเสีย!

21 พ.ย. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ซื้อยาผ่านเน็ตอันตราย ระวังได้ไม่คุ้มเสีย!

ถึงแม้ว่าการขายยาผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่ก็ยังคงเห็นการขายยาผ่านทางช่องทางดังกล่าว และมีการจำกุมอยู่เป็นระยะ ๆ จึงอยากเตือนไปยังผู้ประกอบการอย่าขายยาผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเด็ดขาด เพราะยาไมใช่สินค้าทั่วไป จึงไม่อนุญาตให้ ขายยาทางสื่อออนไลน์

สำหรับผู้บริโภค เมื่อเจ็บป่วยไม่ควรซื้อยากินเอง และไม่ซื้อยาผ่านทางเว็บไซต์ หรือทางโซเชียลมีเดีย ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนซื้อยาทุกครั้ง เนื่องจากอาจได้รับอันตรายจากการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมหรือในบางกรณีอาจได้รับยาที่ ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน ส่งผลเสียต่อสุขภาพและทำให้สูญเสียโอกาสในการรักษาโรค

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter

บทความที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ผิวหนังเผยสาเหตุของภาวะผมร่วง

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เผยสาเหตุของภาวะผมร่วงเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ แต่ทุกสาเหตุสามารถรักษาได้ ผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วงแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการวินิจฉัยรักษาที่ถูกต้องนาย

อ่านบทความนี้

ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ?

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

อ่านบทความนี้

วัคซีน 4 เข็ม สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ รับมือโควิด 19

1. วัคซีน DMHTT ความรู้สึกปลอดภัย เข้มมาตรการป้องกันโรค สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่แออัด2. วัคซีนความหวัง มีมุมมองทางด้านบวก3. วัคซีนไม่ตระหนก การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อ

อ่านบทความนี้