5 วิธีรับมือฝุ่นละออง PM 2.5

31 ต.ค. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5 วิธีรับมือฝุ่นละออง PM 2.5

กรณีหลายพื้นที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน ซึ่งเรื่องนี้อาจทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเครียดและวิตกกังวล จึงขอแนะนำแนวทางในการดูแลสุขภาพใจ เพื่อช่วยให้สามารถปรับตัว ปรับวิธีคิด และสามารถรับมือกับสถานการณ์ช่วงฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานด้วยวิธีการ 5 ข้อ ดังนี้

1. มีสติและติดตามสถานการณ์ข่าว จากหน่วยงานราชการเป็นหลัก
2. ปรับวิธีคิด ช่วยลดความเครียดได้ ให้คิดแบบยืดหยุ่น คิดหลายมุม ยอมรับ ปรับตัวและทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 - 8 ชั่วโมง และเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์
4. กลุ่มเสี่ยง เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย หรือ N95
5. เฝ้าระวังหากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก แน่นหน้าอก คลื่นไส้ วิงเวียน ให้รีบปรึกษาแพทย์

ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter

บทความที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ผิวหนังเผยสาเหตุของภาวะผมร่วง

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เผยสาเหตุของภาวะผมร่วงเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ แต่ทุกสาเหตุสามารถรักษาได้ ผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วงแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการวินิจฉัยรักษาที่ถูกต้องนาย

อ่านบทความนี้

ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ?

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

อ่านบทความนี้

วัคซีน 4 เข็ม สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ รับมือโควิด 19

1. วัคซีน DMHTT ความรู้สึกปลอดภัย เข้มมาตรการป้องกันโรค สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่แออัด2. วัคซีนความหวัง มีมุมมองทางด้านบวก3. วัคซีนไม่ตระหนก การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อ

อ่านบทความนี้