เบอร์ฉุกเฉินช่วยเหลือภัย "น้ำท่วม" เซฟไว้เลย

29 ก.ย. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 เบอร์ฉุกเฉินช่วยเหลือภัย "น้ำท่วม" เซฟไว้เลย

~ ปภ. โทร. 1784
~ บริการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669
~ ตำรวจทางหลวง สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ขอความช่วยเหลือ โทร. 1193
~ ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
~ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ICT) สายด่วนข้อมูลภัยพิบัติ โทร. 192
~ กรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลสภาพอากาศ โทร. 1182
~ กรมชลประทาน ข้อมูลสถานการณ์น้ำ-เขื่อน โทร. 1460
~ สภากาชาดไทย รับแจ้ง-เตือนภัย ช่วยเหลือสาธารณภัย โทร. 1664
~ ร่วมด้วยช่วยกัน ประสานความช่วยเหลือ โทร. 1677

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ผิวหนังเผยสาเหตุของภาวะผมร่วง

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เผยสาเหตุของภาวะผมร่วงเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ แต่ทุกสาเหตุสามารถรักษาได้ ผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วงแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการวินิจฉัยรักษาที่ถูกต้องนาย

อ่านบทความนี้

ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ?

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

อ่านบทความนี้

วัคซีน 4 เข็ม สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ รับมือโควิด 19

1. วัคซีน DMHTT ความรู้สึกปลอดภัย เข้มมาตรการป้องกันโรค สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่แออัด2. วัคซีนความหวัง มีมุมมองทางด้านบวก3. วัคซีนไม่ตระหนก การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อ

อ่านบทความนี้