5 ภัยอันตราย ที่จะมากับฤดูฝน 

19 ก.ย. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5 ภัยอันตราย ที่จะมากับฤดูฝน 

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว นอกจากการดูแลสุขภาพร่างกายให้ปลอดภัยจากโรคภัยต่าง ๆ แล้ว ยังอาจมีปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินซึ่งต้องระมัดระวังกันด้วย วันนี้จึงได้รวบรวมโรค และภัยอันตรายต่าง ๆ ที่ต้องพึงระวังในหน้าฝนนี้มาฝากกัน

1. โรคติดต่อ : หน้าฝนเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย เช่น ไข้หวัดใหญ่ ติดเชื้อ ท้องเสีย โรคผิวหนัง ไข้เลือดออก ควรดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ
2. อุบัติเหตุบนถนน : ฝนตกถนนลื่น เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ควรลดความเร็วในการขับรถ
3. ไฟฟ้าช็อต : มือเปียกไม่ควรจับอุปกรณ์ไฟฟ้า และหมั่นตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. สัตว์ร้าย : หลีกเลี่ยงการเดินในที่รก เพราะมักเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้าย และสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ฯลฯ
5. ฟ้าฝ่า : เมื่อฝนตกไม่ควรอยู่กลางแจ้ง หรือใต้ต้นไม้เพราะอาจเสี่ยงถูกฟ้าฝ่าได้

ที่มา : สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter

บทความที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ผิวหนังเผยสาเหตุของภาวะผมร่วง

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เผยสาเหตุของภาวะผมร่วงเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ แต่ทุกสาเหตุสามารถรักษาได้ ผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วงแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการวินิจฉัยรักษาที่ถูกต้องนาย

อ่านบทความนี้

ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ?

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

อ่านบทความนี้

วัคซีน 4 เข็ม สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ รับมือโควิด 19

1. วัคซีน DMHTT ความรู้สึกปลอดภัย เข้มมาตรการป้องกันโรค สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่แออัด2. วัคซีนความหวัง มีมุมมองทางด้านบวก3. วัคซีนไม่ตระหนก การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อ

อ่านบทความนี้