ระวัง! กินปูนาดิบ หมึกช็อต กุ้งเต้น อันตรายต่อชีวิต

12 ก.ย. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระวัง! กินปูนาดิบ หมึกช็อต กุ้งเต้น อันตรายต่อชีวิต

กระแสการบริโภคในสื่อออนไลน์ มีกลุ่มผู้บริโภคชื่นชอบการกินอาหารดิบ เช่น ปูนาเป็น ๆ ปลาหมึกสด ๆ กุ้งเต้น โดยไม่ผ่านการปรุงสุก ถือเป็นพฤติกรรมเฉพาะกลุ่ม รวมถึงความอยากทดลอง ประกอบกับมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอกินอาหารดิบผ่านสื่อออนไลน์ จนกลายเป็นกระแสเมนูยอดนิยม มีวิธีการกินที่น่าตื่นเต้น อาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ซึ่งการบริโภคอาหารควรใช้หลักตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก 5 ประการ ดังนี้

1. รักษาความสะอาด
2. แยกอาหารดิบจากวัตถุดิบอื่น ๆ
3. ปรุงสุกทั่วถึง
4. เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม
5. ใช้น้ำสะอาดและวัตถุดิบที่ปลอดภัยในการปรุงอาหาร การปรุงอาหารอย่างถูกวิธีและการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ช่วยความเสี่ยงจากการบริโภคสารปนเปื้อนต้นเหตุเกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว

วิธีป้องกัน
1. หลีกเลี่ยงบริโภคอาหารดิบหรืออาหารสุก ๆ ดิบ ๆ
2. การล้างวัตถุดิบด้วยน้ำสะอาดก่อนนำมาปรุงอาหาร
3. ปรุงสุกที่อุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีขึ้นไป
4. เก็บรักษาเนื้อสัตว์ที่อุณหภูมิเย็นจัด
5. เลือกซื้ออาหารหรือรับประทานอาหารจากร้านอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการบริโภค เน้นรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter

บทความที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ผิวหนังเผยสาเหตุของภาวะผมร่วง

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เผยสาเหตุของภาวะผมร่วงเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ แต่ทุกสาเหตุสามารถรักษาได้ ผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วงแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการวินิจฉัยรักษาที่ถูกต้องนาย

อ่านบทความนี้

ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ?

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

อ่านบทความนี้

วัคซีน 4 เข็ม สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ รับมือโควิด 19

1. วัคซีน DMHTT ความรู้สึกปลอดภัย เข้มมาตรการป้องกันโรค สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่แออัด2. วัคซีนความหวัง มีมุมมองทางด้านบวก3. วัคซีนไม่ตระหนก การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อ

อ่านบทความนี้