เตือนภัยการใช้ไฟฟ้าหน้าฝน 

06 ก.ย. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เตือนภัยการใช้ไฟฟ้าหน้าฝน 

กรณีเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและทำให้เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้าได้ เช่น กระแสไฟฟ้าขัดข้องจากสาเหตุเสาอากาศ ป้ายโฆษณา ต้นไม้หรือกิ่งไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงและบ้านเรือนที่พักอาศัย เป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง หรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อความปลอดภัยจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ โดยมีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย ดังนี้

- หลีกเลี่ยงการเปิด - ปิด สวิตช์ หรือเสียบปลั๊กไฟขณะร่างกายเปียกชื้น
- ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และสายไฟต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และสังเกตความผิดปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากพบการชำรุดให้รีบซ่อมแซมโดยทันที โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคาร
- เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง หากเป็นไปได้ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
- ควรติดตั้งสายดิน เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า สายดินจะช่วยป้องกันไม่ให้ถูกไฟฟ้าดูด
- ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังใช้งาน

หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้งให้เจ้าหน้าที่ PEA ใกล้บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter

บทความที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ผิวหนังเผยสาเหตุของภาวะผมร่วง

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เผยสาเหตุของภาวะผมร่วงเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ แต่ทุกสาเหตุสามารถรักษาได้ ผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วงแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการวินิจฉัยรักษาที่ถูกต้องนาย

อ่านบทความนี้

ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ?

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

อ่านบทความนี้

วัคซีน 4 เข็ม สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ รับมือโควิด 19

1. วัคซีน DMHTT ความรู้สึกปลอดภัย เข้มมาตรการป้องกันโรค สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่แออัด2. วัคซีนความหวัง มีมุมมองทางด้านบวก3. วัคซีนไม่ตระหนก การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อ

อ่านบทความนี้